Krevende vei mot 2025-målet

Er målet om at alle nye biler i Norge skal være utslippsfrie i 2025 realistisk? Det var hovedspørsmålet på OFVs politikerdebatt under Arendalsuka.

04.sep. 2018

Stortingspolitikerne (f.v.) Hans Fredrik Grøvan (KrF), Kirsti Leirtrø (A), Ketil Kjenseth (V), Terje Halleland (FrP) og Stefan Heggelund (H) diskuterte veien fram mot 2025-målet på Arendalsuka. Foto: OFV

Årlig selges det mellom 40-50.000 elbiler i Norge, og målsettingen i 2025 er 150.000 med utgangspunkt i dagens nybilsalg. – Vi kjenner alle en som står i en kø for å kjøpe elbil. I lys av dette: Er målet en utopi eller realisme? spurte debattleder og fagsjef i OFV, Karin Yrvin. I panelet satt stortingspolitikerne Terje Halleland (FrP) Ketil Kjenseth (V), Kirsti Leirtrø (A), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Stefan Heggelund (H). 

Bilprodusentene på ballen 

– Vi er helt avhengig av bilprodusentene for å nå målene. Alle er på ballen, og det ser ut som at det er realistisk, sa Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø.  Om det er lang vei å gå for å nå klimamålene på verdensbasis, var Venstres Ketil Kjenseth optimistisk i forhold til Norges retning: – Jeg tror målene for 2025 er realistiske, men det krever dynamisk politikk underveis. Budsjettforhandlingene fører til litt ping-pong, men vi er på god vei, og elbilpolitikken har stort sett ligget fast siden 2003. Vi må ha lange linjer, og nå går vi foran og viser at endringen er mulig.

– Er det enighet om målene, men stor uenighet om tiltaksstiltakssiden slik at man ikke får gjort de vedtakene man trenger for å gå videre i Stortinget? spurte Yrvin. – Vi har klart å enes om mange tiltak, og bidratt til at resultater. Poenget er at man har kommet fram til noe, blant annet i forhold til 2021. Det viser at det er mulig å tenke langsiktig og skape enighet. Jeg har tro på et Storting som vil vise at dette er mål vi ønsker å oppnå, og at vi vil bruke de virkemidlene vi trenger, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Bransjen viktig 

Etter prøving og feiling i avgiftspolitikken, sitter mange med dieselbiler hvor markedsverdien har falt betraktelig. Basert på erfaringen med dieselbiler og hybrider, etterlyses langt mer stabile beslutninger.   Det mente også Stefan Heggelund (H), og viste til at regjeringsplattformen er klar på hvordan avgiftssystemet for nullutslippsbiler skal se ut for denne stortingsperioden, og hvordan man skal arbeide for å få et bærekraftig avgiftssystem framover. – Vi må jobbe sammen med bransjen og interesseorganisasjonene for å få til et best mulig og forutsigbart system. Fortidens feil fra rødgrønn regjering gjentas ikke av denne, sa han.

– I forhold til forhandlinger og enighet etter valget er sammensetningen på Stortinget er annerledes enn i forrige periode. Nå er det ikke flertall uten KrF, noe vi merker i klimapolitikken. Det er mer vilje til forutsigbarhet og bredere forankring, kommenterte Kirsti Leirtrø (A). 

Stabile rammebetingelser? 

– Kan vi kvittere ut at vi får en utredning om stabile rammebetingelser, og får behandlet bilavgiftene slik at det gir langsiktighet? spurte Yrvin.

– Arbeidet går i retning av forutsigbarhet med mål og virkemidler. Jeg skjønner at behovet for enda tydeligere forutsigbarhet er viktig for bransjen, og vi tar med oss det signalet. Og retningen skal være klar og tydelig, sa Hans Fredrik Grøvan.

– I andre sektorer, ser vi rammebevilgninger, innsatsstyrt finansiering, eller indeksjusteringer. Kan bilavgiftene få et rammeverk på linje med andre sektorer? ville Yrvin vite.

– Det er flere ting som henger sammen, som ikke bare er bilavgiftene. For eksempel veibygging og bompenger: Hvordan skal dette finansieres med unntak for elbil når man reduserer salget av antall andre biler? Det må sees i en helhetlig sammenheng og utvikles etterhvert som andelen elbiler øker. Man må se på totaliteten, det er økonomiske insitamenter som gjør at andelen elbiler går opp, og dette må fortsette i flere år, sa Leirtrø. 

Samarbeid viktig 

Ketil Kjenseth ville ikke stresse elbilveksten nå, men bygge ladestruktur, få flere elbiler og tilpasning til veksten.  – Vi har mye å jobbe med om vi ikke spisser inn mot personbilavgiftene akkurat nå. Å lage en veldig forutsigbar handlingsplan vil være krevende, sa han. – Forutsigbarhet er viktig, og det må vi ha i kommende endringer. Vi må sette retningsbaserte mål, men at vi får et system som gjør at vi ser alt året i forveien, tviler jeg på. Men at vi har noe som forbrukere og forhandlere kan forholde seg til, at de ser retningen, tror jeg på, sa Terje Halleland. Stefan Heggelund tvilte på at vi får en endelig fasit, men understreket ønsket om arbeid i fellesskap med bransjen og interesseorganisasjonene for å bidra til forutsigbarhet. – Da ser vi sammen hva som kan gjøres av endringer, sa han.

Artikkelen står på trykk iVåre veger nr 07-2018, der du også kan lese andre artikler om arrangementet som OFV, NBF og Elbilforeningen arrangerte på Arendalsuka 2018.


Aktuelle saker