Ny rapport: Forfallet på fylkesveiene fortsetter

Åtte år etter at fylkene overtok 17.000 kilometer vei fra staten, fortsetter forfallet på fylkesveiene mange steder. Tross mer penger til fylkene samlet sett, så har det ikke vært nok til å stanse forfallet, viser ny rapport.

30.aug. 2018

Foto: OFV

– Fylkene er flinke til å bruke statens midler, men de får for lite midler i forhold til det store etterslepet som er på fylkesveiene, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV, i forbindelse med en ny rapport som Vista Analyse har laget på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Vista Analyse har undersøkt hva som har skjedd med fylkesveiene og fylkesveiferjene i perioden etter 2010, da fylkene overtok ansvaret for en stor del av det tidligere riksveinettet med tilhørende ferjesamband. 

Dårligere i vest og nord 

Rapporten viser at mens fylkene på Østlandet klarer å opprettholde en relativt god standard på fylkesveiene, så står det langt dårligere til på Vestlandet og i Nord-Norge. – På Østlandet er etterslepet konstant, mens det øker på Vestlandet og i Nord-Norge. Det skyldes blant annet at det stilles større krav til veivedlikeholdet på tuneller og broer. Dermed går pengene dit, sier Yrvin.

Økte kostnader 

Nordland er fylket der etterslepet øker mest, kommer det fram i rapporten, og fylkesråd for samferdsel I Nordland, Svein Eggesvik (Sp), oppsummerte det slik i NRK Dagsnytts omtale av rapporten: – Vi har fire tusen kilometer fylkesvei, så vi har for lite til vedlikehold av veiene, sa han. I forhold til at bevilgninger og overføringer har økt, viste han til at kostnadene ved å drive fylkesveiene har blitt betydelig høyere. – Spesielt på steder der vi har høy næringstransport med tungekjøretøy, sa Eggesvik. 

Rapporten «Hva har skjedd med fylkesveiene etter Forvaltningsreformen?» kan lastes ned her.


Aktuelle saker