Stor interesse for morgendagens byer

«Framtidens byer - hva kan vi vente oss?» Det var tema på OFVs frokostmøte tirsdag. Full sal viste at mange ville høre om byutredningene, et godt byliv og politikeres tanker om morgendagens Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus.

08.mai 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Hvordan ser byene ut i morgen? Planlegger vi riktig for trafikk og næringsliv – og for brukere av byene og de som bor der? Hva skaper en trivelig by, og hva blir transportens rolle? Framtidens byer var tema på frokostmøtet 8. mai, og utgangspunktet var at vi vet at de største byene vil bli vesentlig større i årene som kommer. 

Befolkningsvekst - økende trafikk 

Med kraftig befolkningsvekst, får også trafikken en solid økning. Samtidig som morgendagens byer skal håndtere flere mennesker og økende trafikk, er målet at byene skal utvikles slik at flere foretrekker å reise kollektivt, med sykkel eller gå. For biltrafikken i byene skal ned.

Byutredninger og byliv 

Hva er visjonen for byen, og hvordan skal målene nås? Og hva vil det koste? Det er foretatt byutredninger som drøfter kollektivtransport og trafikkbegrensning, bompenger og parkeringsrestriksjoner. Alberte Ruud fra Statens vegvesen presenterte hovedfunn fra byutredningene, og Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelsstands Forening ga eksempler på utfordringer og mulige løsninger i dagens og det framtidige byliv.

Videre delte politikere fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Akershus fylkeskommune tanker, erfaringer og utfordringer som byene og regionene står overfor i planleggingen av morgendagen. Ikke minst er trafikk og samferdsel - balansen mellom biltrafikk, kollektivtrafikk, sykkel og gange samt tilretteleggelsen av dette - noe alle jobber med å finne gode løsninger på. Politikerpanelet Fra Stavanger kom Kari Raustein (H), leder for kommunalstyret for byutvikling, og fra Oslo deltok Victoria Marie Evensen (A), leder, byutviklingskomiteen, Oslo bystyre. Trondheim var representert med Sissel Trønsdal (A), kommunalråd i Trondheim kommune, mens Bergen ble representert ved stortingsrepresentant Ruth Grung (A), tidligere kommunalråd for miljø- og byutvikling i Bergen. Fra Akershus fylkeskommune deltok Hans Gunnar Melgaard (H), nestleder i hovedutvalget for plan, næring og miljø. Samtalen og debatten ble ledet av OFVs fagsjef Karin Yrvin.  OFVs frokostmøte ble arrangert på MESH i  i Oslo.

Politikerpanelet – fra venstre: Sissel Trønsdal (A), Kari Raustein (H), Victoria Marie Evensen (A), Ruth Grung (A) og Hans Gunnar Melgaard (H). Foto: OFV
Alberte Ruud
Jon Anders Henriksen

Aktuelle saker