Vei og Samfunn 2018

En ny utgave av OFVs statistikksamling om blant annet bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall er her. Her finner du også opplysninger om drivstoffavgiftene, utviklingen av drivstoffprisene og utslipp.

25.okt. 2018

En ny utgave av Vei og Samfunn er klar for nedlasting, spekket med interessante tall og fakta om vei- og trafikkrelaterte tema.

Visste du at: 

Statens utgifter til veiformål var kroner 33 300 millioner i 2017 , eller at fra 1991 og til og med 2017 har trafikantene betalt inn nærmere 136,5 milliarder kroner i bompenger. For personbiler gikk den gjennomsnittlige årlige kjørelengden ned, fra 12 349 kilometer per bil i 2016 til 12 228 kilometer i 2017.

Dette og mange andre tall kan du finne i Vei og Samfunn.

For OFV er det viktig at debatten om samferdselspolitikken bygger på fakta. Derfor har vi samlet opplysninger om veinettet og andre forhold i skjæringspunktet mellom vei og samfunn som kan bidra inn i debatten på forskjellig vis. Rapporten er ment som et oppslagsverk til bruk både i faglig og politisk arbeid med veisaker.

Vil du vite mer om hva OFV arbeider for, kan du lese her: Veivalg for Framtiden


Aktuelle saker