– Vi trenger et bedre system for å la forurenser betale

– Skal vi ta målene i norsk klimapolitikk på alvor, må de også følges av rasjonelle, treffsikre tiltak, skriver OFV i et debattinnlegg. Det handler om dynamisk veiprising, og om hvordan vi kan nå klimamålene med minst mulig tap av verdiskapning.

25.jan. 2018

Debattinnlegget i Aftenposten følger opp Einar Lie og Lasse Fridstrøm som hver for seg har skrevet artikler om bilavgiftsystemet og klimamålene, hva som har vært hensikten med avgiftene og dilemmaene for fremtiden. I innlegget skriver OFVs fagsjef Karin Yrvin:

Her er en bildetekst som kan fortelle litt om bildet du ser på.

«Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener det særlig er to offentlige utredninger med påfølgende beslutninger som må følge avgiftsdebatten de trekker opp. Det ene er en utredning av dynamisk veiprising, et satellittbasert system hvor man betaler for faktisk bruk av veien. Bilistene påfører samfunnet kostnader og ulemper. Særlig køer, forsinkelser, støy, støv, forurensning, veislitasje og trafikkulykker. Og det er rimelig at forurenser skal betale, men dagens system treffer verken rettferdig eller korrekt. Derfor bør det også endres.


Prisen for bruk av veien kan differensieres på ulike måter: høyere avgift for å reise inn til byen på forurensede dager, differensiering etter hvor og når man kjører og etter hva slags utslipp bilen har. Dette vil være et mer rettferdig og svært nøyaktig system som kan erstatte dagens avgiftssystem, men det er behov for utredning for gjennomføring.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener det særlig er to offentlige utredninger med påfølgende beslutninger som må følge avgiftsdebatten de trekker opp.

Kostnadene ved klimapolitikk

Det andre som bør utredes er kostnadene ved klimapolitikk, eller rett og slett en utredning som gir svaret på et spørsmål Lasse Fridstrøm så klart har formulert: Hvordan når vi klimamålene i transportsektoren med minst mulig tap av verdiskapning?
Dette fordi målformuleringene i norsk klimapolitikk er tydelige. Men kostnadssiden og tiltakssiden er svært mangelfullt utredet, og skal vi ta målene på alvor, må de også følges av rasjonelle, treffsikre tiltak.»


Aktuelle saker