Økt bilsalg i september

Det ble solgt 5,1% flere personbiler i september i år enn samme måned i fjor, viser OFVs månedsstatistikk for september. Elbiler stod for 54,4 % av nybilregistreringene.

02.okt. 2019

Septembertallene 2019

 • Totalt ble det registrert 11 157 nye personbiler i september. 
 • Antall førstegangsregistrerte personbiler i september var 5,1% høyere i forhold til fjoråret.
 • Av disse er 6086 elbiler, det vil si 26,7% høyere enn september i fjor. 
 • I september ble det bruktimportert 1348 personbiler mot 2072 i fjor.

Status så langt i 2019 og noen kuriositeter  

Når det nå kun gjenstår tre måneder igjen av året, ligger antall førstegangsregistrerte nye personbiler kun 0,8% etter fjoråret.  

Elektriske biler:

 • Det har aldri tidligere vært tilbudt så mange modeller og varianter av elbiler som vi har pr. september. Antall førstegangsregistrerte elbiler de tre første kvartalene har økt med 57,7% i forhold til fjoråret. 
 • Hittil i år er det bruktimportert 5481 elektriske biler mot 9125 i fjor.

Merkenes markedsandeler:

 • Det er til dels store endringer når det gjelder de ulike merkenes markedandeler sett i forhold til i fjor. Dette gjelder både på personbiler og varebiler.

Varebil klasse 2:

 • Varebil klasse 2 har totalt sett gått opp 8,5% i år.
 • Andelen elektriske varebiler er opp 20,3%.                        
 • Det er en meget stor økning historisk. 

Enova har innført støtteordning på opptil kr 50 000 per elvarebil. Den støtteordningen ble innført 17. august i år, og siden den gangen er det utlevert 228 elvarebiler, 86 i august (i perioden 18. til 31. august) og 141 i september. Enova har gitt støtte til 2656 elvarebiler siden ordningen ble innført.  

Busser:

 • Busser er opp 129,3% i år, av disse er det 158 elbusser (7,7% som er opp 887,5% i forhold til i fjor).

Det er registrert like mange gassbusser, totalt 158, opp 587% fra i fjor. 


Aktuelle saker