Hybrid- og elbiler markerte seg i månedstatistikken for mai

Det ble registrert 13 117 nye personbiler i mai. Over en tredjedel av dem er elbiler. I tillegg ser vi en markant økning i elektriske varebiler fra i fjor, og el-bussen gjør seg også synlig denne måneden. Dermed bekrefter månedstallene at elektriske kjøretøy i økende grad anses som konkurransedyktige. Det samme kan sies om bensinhybrid: I mai sto bensinhybridene for omtrent samme markedsandel som de rene bensinbilene.

03.juni 2019

Både hybrid- og elbil markerer seg i månedsstatistikken for mai måned.

I mai ble det registrert 13 117 nye personbiler. Det er en økning i forhold til mai i fjor på 3,2 prosent. Blant disse var over en tredjedel nullutslippsbiler. Fra den ekstraordinære elbilmåneden mars hvor nullutslippsbilene sto for hele 58,4 prosent, har elbilsalget stabilisert seg på rundt 35 prosent. Og sammenligner vi med mai i fjor, da andelen elbiler var på 22,3 prosent, ser vi en markant økning. Samtidig har andelen bruktimporterte elbiler gått betydelig ned.

- Disse tallene forteller oss at leveringssituasjonen for nye elbiler er vesentlig bedre i år enn i fjor, og dermed er det ikke like nødvendig å kjøpe brukt, forteller direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler endte på 69 g/km i mai, det er en nedgang på 10 g/km sammenlignet med mai i fjor. Det er den store andelen elbiler som sørger for det lave utslippsnivået.

Tesla er fortsatt største bilmerke hittil i år, foran Volkswagen og Toyota. I mai ble rollene byttet om, og Toyota ble størst foran Volkswagen og Toyota.

- I mai sto bensinhybridene for omtrent samme markedsandel som de rene bensinbilene. Det er ikke ofte vi ser, sier Solberg Thorsen, som mener at det tyder på at moderne hybridbiler oppleves som mer konkurransedyktige enn tidligere.

Det er ikke bare personbilene som drives av elektrisitet. Blant 302 nye busser i mai, var det 35 med elektrisk drift. Elbussene er dermed på vei ut i bybildet, til glede for mange.

I tillegg begynner å bli et merkbart salg av elektriske varebiler: ved utgangen av mai er det registrert 926 el-varebiler, mot 512 i perioden januar-mai i 2018. Antallet har dermed steget med 81%.

- Selv om antallet fortsatt er lavt, er det tydelig at el-varebilene nå oppfattes som mer konkurransedyktige, sier Solberg Thorsen. 

Les mer om månedsstatistikken for mai her


Aktuelle saker