Bilsalget i 2018 - Slik ble det!

Bilåret 2018 ble spennende og begivenhetsrikt og bød på store endringer for både det bilkjøpende publikum og for bransjen. Her får du presentasjonene fra vårt informasjonsmøte om bilsalget i 2018. 

04.jan. 2019

Bilåret 2018 - ett skritt nærmere 2025-målet

2018 var nullutslippsbilens år

– 2018 var året da nye personbiler som går på alternativt drivstoff befestet sin sterke posisjon i markedet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Salget av nullutslippsbiler skjøt fart i 2018. I 2017 var 20,9 prosent av alle førstegangsregistrerte biler nullutslippsbiler, i 2018 var tallet hele 31,2 prosent. Tar en med de ladbare hybridene, utgjør nullutslippsbilene og de ladbare hybridene 49,1 prosent av markedet. Det er 10,2 prosentpoeng opp fra 2017. 

Med dette befester Norge seg i toppsjiktet i verden hva det gjelder salg av biler med alternativt drivstoff, sier Solberg Thorsen.

Bilsalget falt med 6,8 prosent 

Bilsalget gikk noe ned i 2018 etter toppåret 2017. Til sammen ble det registrert 147 929 nye personbiler i 2018, en nedgang på 10 721 biler. Men selv med nedgang, var 2018 et godt bilår med det sjette høyeste bilsalget i historien.

Totalmarkedet ble en god del lavere enn OFV sin prognose for 2018 på 157 700 biler. – Vi varslet en nedgang, men særlig på grunn av leveringssituasjonen for elbil og overgangen til ny målemetode for forbruk har den nedadgående trenden vært noe sterkere enn ventet, sier Solberg Thorsen.

Overgangen til ny målemetode, WLTP, medførte at en del bilprodusenter ikke kunne levere enkelte bilmodeller høsten 2018. Vi ser også at det fortsatt er for få elbiler av typen familiebiler med god på rekkevidde og plass med et overkommelig prisnivå, sier Solberg Thorsen. – Når dette kommer på plass i løpet av 2019 vil vi se et enda sterkere innslag av nullutslippsbiler i nybilparken, sier Solberg Thorsen.

Basert på utviklingen i 2018 samt de økonomiske utsiktene og leveringssituasjonen for elbiler i 2019, er OFV sin prognose for 2019 på 146 300 nye personbiler.

Store endringer i valgte bilmerker og modeller

2018 bød på til dels store endringer i kundenes valg av bilmerker og modeller.

– Generelt sett ser vi at produsentene som kan levere elbiler, er vinnere på statistikken. Vi kan også se at de som har hatt kapasitetsproblemer i forbindelse med WLTP-godkjenningen har kommet dårligere ut enn tidligere år, sier Solberg Thorsen.

At det er så store utslag i registreringstall på merker og modeller, bekrefter de endringene som bilbransjen møter, sier Solberg Thorsen. Det er nå usikkerhet i bransjen og blant kundene om nær fremtid, og situasjonen i Norge er svært annerledes enn i andre land. – Mange spør om hvordan tilfanget av biler med alternative drivstoffer vil bli dersom andre land følger etter Norge, sier Solberg Thorsen.

Bestselgerne  i 2018

  Modellstatistikk pr. 2018-12-31  

  Personbiler (101 -109), Ny i Norge,    Førstegangsregistrering

Ant hittil i år

% hittil i år

  Totalt

147 929

100,0

  1. Nissan Leaf

12 303

8,3

  2. Volkswagen Golf

9 859

6,7

  3. BMW i3

5 687

3,8

  Merkestatistikk pr. 2018-12-31

  

  Personbiler (101 -109), Ny i Norge,    Førstegangsregistrering

Ant hittil i år

% hittil i år

  Totalt

147 929

100,0

  1. Volkswagen

20 071

13,6

  2. Toyota

14 709

9,9

  3. Nissan

14 216

9,6

Salget av dieselbiler faller

Folk i Norge velger nå elbiler, hybrider og bensinbiler framfor diesel. I 2018 hadde 17,7 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, mens dieselandelen i 2017 endte på 23,1 prosent, sier Solberg Thorsen.

Redusert fornying av bilparken? 

At nybilsalget går ned, kan bety at færre skifter ut gamle, forurensende biler. Dagens og morgendagens biler nyter godt av bedre teknologi, er sikrere og har lavere utslipp enn eldre modeller.  – Denne utviklingen bør øke, og det er et gode for både trafikksikkerheten og miljøet. Derfor er det viktig å fornye bilparken raskest mulig.

De store bilprodusentene, både innen personbiler og lastebiler, legger inn store ressurser for å bedre teknologien og bidra til lavere utslipp. Dette, i kombinasjon med en moderne infrastruktur vil være et godt tiltak for klimaet, miljøet og for enkeltmennesket, sier Solberg Thorsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Direktør Øyvind Solberg Thorsen, mobil 959 26 018, eller på e-post: ost@ofv.no
Avdelingssjef Pål Bruhn, mobil 414 32 868, eller på e-post: pb@ofv.no,


Aktuelle saker