Januar – juni 2019: Elbilens halvår

Første halvdel av 2019 har vært elbilenes halvår, bekrefter OFVs registreringsstatistikk for juni. Hele 45 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler i årets seks første måneder, er elbiler.

01.jul. 2019

45 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler i første halvår, var elbiler. Av disse var Tesla Model 3 størst, med 13,5 prosents markedsandel.

– Det er tydelig at tilgangen på nye elbiler er bedre i år enn i fjor, sier direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), Øyvind Solberg Thorsen, og peker på Tesla Model 3 som en spesielt stor bidragsyter. – Det er uvanlig at én modell dominerer markedet så sterkt som Tesla Model 3 har gjort så langt i 2019, sier Thorsen. Hele 13,5 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler i Norge i år er av denne typen.

– Vi ser sjelden en så stor markedsandel for en enkelt bilmodell, uavhengig av drivlinje.

Ladbare hybrider: Leveranseutfordringer 

Tesla er imidlertid ikke den eneste årsaken til at elbilen dominerer statistikken i første halvår. Også andre leverandører har hatt fremgang i 2019, og flere av de mest populære elbilmodellene fra 2018 holder stand. – Samtidig ser vi at overgangen til WLTP-måling av utslipp har gjort leveringssituasjonen vanskeligere for en del ladbare hybrider, sier Thorsen. Få leverandører har kunnet levere biler i første halvår 2019, og derfor viser statistikken en relativt solid nedgang for ladbare hybrider: 11,2 prosent i første halvdel av 2019 mot 20,4 prosent i samme periode i fjor. – Utover høsten kommer denne situasjonen til å endre seg, og med flere nye ladbare hybrider på markedet vil ganske sikkert disse bilene få et oppsving igjen, tror Thorsen.

Stor nedgang for diesel og bensin

Både diesel- og bensindrevne biler har hatt nedgang i salget i 2019. Dette har ikke vært uventet for dieselbilene, for disse har hatt en nedgang over flere år. – Men at også bensinbilene minker i popularitet er mer overraskende, sier Thorsen. Sammenlignet med fjoråret har salget av bensinbiler sunket med 28,8 prosent, og sammenligner vi juni i år med juni 2018, ligger salget i år 35 prosent under fjoråret. – Det er tydelig at bilkundene ser etter biler med annen teknologi i større grad nå enn for ett eller to år siden, sier Thorsen.

Ekstraordinært stort antall nye busser

I tillegg til gode elbil-tall, viser også registreringsstatistikken en stor økning i registreringer av nye busser: Flere store busskontrakter har oppstart i juli/august 2019, og 696 nye busser har blitt levert ut i juni. Dermed ligger måneden hele 161,7 prosent over juni i fjor, og hittil i år er busstotalen 80 prosent foran fjoråret. Det har aldri tidligere vært registrert så mange nye, store busser på én måned. 

Les mer om månedsstatistikken for juni her.


Aktuelle saker