Omtrent hver tolvte bil er elektrisk

Det er nå 8,5 % nullutslippsbiler i personbilbestanden, mens de rene bensinbilene har størst tilbakegang. Bare siden nyttår er det blitt nær 23.000 færre bensinbiler i den norske bilparken. 

14.aug. 2019

Elbilene utgjør 8,5 prosent av personbilbestanden, og Audi e-tron er blant modellene som med 2273 registrerte i første halvår har bidratt.

Per 30. juni var det 232 470 nullutslippbiler (med elektrisitet eller hydrogen som energikilde), det tilsvarer 8,5 % av personbilbestanden. Og samtidig som antall rene bensinbiler synker, har både hybrid og ladbare hybridbiler med bensin og diesel en økning. Men begge typer hybrider har en lav andelsøkning sammenlignet med økningen i antall nullutslippsbiler. 

Personbilbestanden fordelt på drivstoff per 30.6.2019

Drivstoff Bestand per

30.6.2019
Endring

31.12.2018 til 30.6.2019
Andel av
personbilbestanden
Bensin 1 041 044 - 22 728- 2,1 % 37,9 %
Bensin hybrid 113 448 + 8 750+ 8,4 % 4,1 %
Bensin ladbar hybrid 94 988 + 7 362+ 8,4 % 3,5 %
Totalt alle personbiler m/bensinmotor 1 249 480 - 6 616-0,5 % 45,5 %
Diesel 1 255 929 - 5 017- 0,4 % 45,7 %
Diesel hybrid 958 - 8-0,8 % 0,03 %
Diesel ladbar hybrid 7 023 + 461+ 7,0 % 0,26 %
Totalt alle personbiler m/dieselmotor 1 263 910 - 4 564- 0,3 % 46,0 %
Elektrisitet 232 299 + 37 245+ 19,1 % 8,5 %
Hydrogen 171 + 27+ 18,8 0,01 %
Gass 234 + 6+ 2,6 % 0,01 %
Parafin 8 - 1- 11,1 0,00 %
Ukjent 10 + 1+ 11,1 0,00 %
Totalt 2 746 112
+ 26 098
+ 0,96 % + 0,96 %

Aktuelle saker