OFV AS inngår avtale om samarbeid med DBI IT

Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV AS) og DBI IT A/S har etter en god og grundig prosess, inngått en avtale den 2. april 2019 med henblikk på et fremtidig produkt- og utviklingssamarbeide. 

04.apr. 2019

Fra venstre: Peter Andersen og Niels Damkjær fra DBI IT, fra høyre Laila Mikalsen og Øyvind Solberg Thorsen fra OFV

Det primære formålet med samarbeidet innebærer i første omgang at OFV AS skal bruke DBI IT A/S datasystemer for å vise bilsalget og registreringsstatistikk for motorkjøretøyer i Norge. Det nye systemet vil gi større fleksibilitet og flere muligheter enn dagens løsning og vil for eksempel kunne vise informasjon om langt flere kjøretøygrupper.

Parterne har erfart, at det såvel kulturelt som organisatorisk er en riktig god match mellom de to organisasjonene, som vi særlig forventer vil komme aktørene på den norske og danske kjøretøymarkedet til gode.

Produktene som nå blir utviklet tar utgangspunkt i teknologien bak bilstatistik.dk og blir tilpasset det norske markedet og tilført bearbeidede kjøretøydata fra OFV AS. Produktene blir solgt og markedsført av OFV AS.

Produktsamarbeidet omfatter i første omgang en gjennomtestet basisplattform som skal erstatte OFVs nåværende registreringsstatistikk. Deretter introduseres en løsning som tilføyer blant annet foretaksdata og finansiell informasjon til kjøretøydata, kjent fra B2B-verktøyet Bilstatistikk Profesjonell, som et nytt produkt på det norske markedet. I tillegg vil det lanseres en app-løsning som kombinerer funksjonaliteten fra de to produktene. 

Det forventes en lansering på det norske markedet i oktober 2019. 


Aktuelle saker