Pressemelding: Veiprising

OFV er skuffet over at Stortinget ikke vil utrede satellittbasert veiprising.

20.feb. 2019

Forslaget om å erstatte dagens bompenger med satellittbasert veiprising ble forkastet av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

-Vi lar en stor mulighet gå fra oss

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er skuffet over at et flertall i Transport- og kommunikasjonskomiteen forkaster forslaget om å utrede satellittbasert veiprising.

-Sjelden har et forslag hatt så bred støtte sier direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen. -En samlet transportbransje, de akademiske fagmiljøene, nærmest samtlige partier på Stortinget, og flertallet av Norges befolkning støtter forslaget om en utredning av veiprising. Allikevel stemmer komiteen forslaget ned. Det er trist, og vi lar en stor mulighet gå fra oss.

Et satellittbasert veiprisingssystem har aldri vært prøvd ut i stor skala. Med en så bred støtte hadde vi en enestående mulighet til å gjøre Norge til et foregangsland i utviklingen et slikt system. Istedenfor legges saken død uten at man engang har undersøkt mulighetene.

Teknologiutredning er et sidespor

Komiteens flertall ber om at «Stortinget ber regjeringen, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil, inkludere utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning.» -Vi er positive til at komiteen vil ha en gjennomgang av dagens bilavgifter. Vi ønsket en omfattende utredning av de bruksavhengige avgiftene på bilbruk, og med overgangen til nullutslippskjøretøyer som i dag er avgiftsfrie, haster det å komme i gang. En teknologiutredning alene vil i beste fall resultere i en ny måte å kreve inn dagens bompenger på, sier Solberg Thorsen.

OFV ønsket en offentlig utredning av et satellittbasert veiprisingssystem til erstatning for dagens bruksavhengige bilavgifter, og har argumentert for at systemet skulle basere seg på de eksterne kostnadene ved bilbruken, noe som ville være mer presist og rettferdig. En satellittbasert innkreving - til erstatning for dagens bomsnitt – ville eliminert de tilfeldige utslagene man i dag ser, der man kan kjøre ubegrenset innenfor og utenfor bestemte grenser, men belastes uforholdsmessig hardt for å krysse dem. OFV ønsket også at utredningen skulle inneholde et utkast til hvordan avgiftsatsene kunne beregnes.

Gjør distriktene en bjørnetjeneste

OFV stusser over at forslaget om satellittbasert veiprising forkastes for å verne om de som er avhengige av bilen, spesielt utenfor de store byene. I dag belastes bilister i distriktene uforholdsmessig tungt gjennom veibruksavgiftene. En avgift som gjenspeiler de eksterne kostnadene ved bilbruken ville vridd denne avgiftsbelastningen mot bilister i byene. -Dette vedtaket er å gjøre bilister i distriktene en bjørnetjeneste, sier Solberg Thorsen.

Kontakt

Øyvind Solberg Thorsen, direktør ost@ofv.no, 959 26 018

Aslak Celius, politisk rådgiver ac@ofv.no, 991 02 282


Aktuelle saker