Statsbudsjett 2020: OFV gir deg endringene i engangsavgiftene

Etter at forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem på mandag, har vi allerede på plass avgiftsberegningene for de nye avgiftssatsene i OFV Kjøretøydata.

10.okt. 2019

Dette kommer i tillegg til avgiftene for 2019 som er presentert på hver bil. Engangsavgiftene for 2019 og forslaget til 2020-avgiftene er vist for hvert avgiftsparameter i tillegg til totalsummen. I eksempelet på bildet, viser de grønne og røde tallene endringene i forhold til dagens avgifter.

Alle som abonnerer på Kjøretøydata har allerede dataene presentert der.

Les Finansdepartementets skriv om: «Engangsavgiften — ny målemetode for utslipp av CO2»


Tips:
Dersom du ikke skulle få opp avgiftene umiddelbart; logg ut av OFV Kjøretøydata, gjør en refresh (Contr+F5) og logg inn på nytt.

For enkelte modeller er ikke WLTP-data tilgjengelig, og disse kan vi derfor ikke avgiftsberegne for 2020. 


Aktuelle saker