Statssekretær Tommy Skjervold: Samferdsel er budsjettvinneren

Onsdag 9. oktober kom statssekretær Tommy Skjervold til OFVs lokaler for å fortelle om statsbudsjettet 2020. Samferdsel er helt klart budsjettvinneren, slo Skjervold fast.

11.okt. 2019

Statssekretær Tommy Skjervold var på besøk hos OFV for å snakke om forslaget til samferdselsbudsjett 2020

Statssekretæren ble ønsket velkommen av direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen. Det å få et nytt statsbudsjett å bryne seg på er både morsomt, spennende, gledelig og utfordrende, sa Thorsen, som var glad for muligheten til å få innsikt i regjeringens tanker rundt budsjettet. 

Samferdsel er en budsjettvinner også i år, erklærte Skjervold. Han viste til at regjeringen siden 2013 har økt satsingen med over 80 prosent. Det satses i budsjettet spesielt på kollektivtransport, sykkel og gange. Slik blir byområdene en vinner i vinnerbudsjettet, forklarte statssekretæren, men presiserte i tillegg at regjeringen også er opptatt av balanse og at kollektivtilbudet i distriktene også skal styrkes. 

Utviklingen i samferdselsbudsjettet fra 2013 til i dag. Kilde: Samferdselsdepartementet

At samferdselsbudsjettet stadig styrkes, er én ting. Vel så viktig, poengterte Skjervold, er det hva pengene brukes på. Et aspekt ved dette er å ta vare på det vi har i tillegg til å bygge nytt. Skjervold trakk frem flere fremtidige prosjekter, men også bevilgninger til opprusting og vedlikehold av riksveiene. 

-Det har vært vanskelig som veiorganisasjon å være misfornøyde med den utviklingen vi har sett, bemerket Solberg Thorsen, som roste både nåværende regjering og Stoltenberg II-regjeringen for økt satsing. Det er likevel grunner til å være kritisk. Både Thorsen og flere av de som var tilstede og stilte spørsmål til statssekretæren ytret en bekymring spesielt for vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei.Styreleder Geir A. Mo konfronterte statssekretæren med at det nå er 80% større sjanse for å dø på fylkesvei enn på riksvei. En skremmende utvikling, og regjeringen må ta ansvar for fylkesveiene. Statssekretæren svarte på dette at fylkesveiene er fylkeskommunenes ansvar. 

Statssekretæren tok imot spørsmål og innspill fra salen

Andre tema som ble diskutert på møtet var trafikksikkerhetstiltak, fergefri E39, bilavgifter og byvekstavtaler. Hele møtet ble streamet på Facebook, og kan sees her.  

Vil du lære mer om vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene? OFV har skrevet en rapport om temaet her.  

- Dette er et budsjett med fortsatt høyt nivå på riksveiinvestering, men vi frykter at etterslepet på fylkesveiene, arbeidet med trafikksikkerhet og utbedring av næringsveiene blir skadelidende, sa direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen i forbindelse med lanseringen av statsbudsjettet. Les hele uttalelsen om budsjettet fra OFV her.


Aktuelle saker