Sterkere sammen i Samferdselsteltet

For første gang fikk samferdselssektoren en felles møteplass under Arendalsuka. Samferdselsteltet samlet aktører fra hele sektoren i fire hektiske dager med fullt og variert program. Sektoren er sterkere sammen, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

21.aug. 2019

Jon Georg Dale og Helge Orten stod for åpningen av Samferdselsteltet

Fire dager med 19 forskjellige arrangementer i Samferdselsteltet på Arendalsuka er nå vel overstått. OFV og 21 partnere fikk sammen satt opp et program som inneholdt alt fra Den store bildebatten 2019; diskusjoner rundt fremtidens mobilitet, klima og alternative transportformer; demonstrasjon av alkobom og lansering av Fair Transport-merking. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Helge Orten fikk de gleden av å dra i hver sin ende av Samferdselssløyfen, og slik for første gang stå for åpningen av Samferdselsteltet til stor jubel. I de påfølgende dager var teltet besøkt av til sammen 31 politikere fra samtlige stortingspartier med unntak av Rødt, representanter fra 43 forskjellige organisasjoner og foretak, publikum i alle aldersgrupper og enkelte som var mest opptatt av den gode maten Café No. 9 serverte.  

Teltet var godt besøkt under hele uka.

I forkant av Arendalsuka fortalte direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen at han gledet seg over muligheten til å få samlet samferdselssektoren. «Samferdselsteltet er en fantastisk mulighet til å få frem mangfoldet i sektoren,» sa han den gang. Nå som Arendalsuka er vel overstått, kan både Thorsen og prosjektleder Aslak Celius konstatere at teltet ble en suksess. «Vi gleder oss til å samle et enda bredere spekter av aktører i teltet neste år,» sier Celius. 

Alle arrangementene i Samferdselsteltet ble streamet via Facebook. Alle opptakene kan sees her.

Café no. 9 stod for matserveringen i teltet.
Demonstrasjon av alkobom utenfor teltet.

Aktuelle saker