Store endringer på kort tid i personbilbestanden

Personbilbestanden i Norge er i stor endring, viser tallene fra første kvartal av 2019.

11.apr. 2019

Den norske bilbestanden består av stadig flere el-biler.

Per 31.mars 2019 var det totalt registrert 2 727 687 personbiler. Dette innebærer en økning i bestanden på 36 206 de siste 12 måneder, og 7 673 det siste kvartal. Den største økningen står el-biler for: de siste 12 månedene har bestanden steget med 63 552 til 214 090, viser våre tall.

I tillegg ser vi en økning i antall hybrid- og plug-in hybrid-biler, mens det fortsatt er stor reduksjon av antallet personbiler med bensin/diesel-motor. Gjennomsnittsalderen for alle registrerte personbiler var 10,5 år per 31.03.2019.

Kvartalsvise oversikter over ulike kjøretøygrupper 

Følg med på statistikkene våre når det gjelder endringer i bestanden av de ulike kjøretøygruppene. Vi gir deg nyttig markedsinformasjon fordelt på blant annet ditt distrikt, per merke, aldersfordelt mv. Vi utarbeider både standard og spesialtilpassede statistikker. Klikk her om du ønsker mer informasjon.


Aktuelle saker