Vet du hvilke krav det er til energimerking nå?

OFV får stadig spørsmål om hvilke data som skal fylles ut vedrørende energimerking nå i «mellomåret» 2019. 

24.apr. 2019

"Mellomåret" 2019

I følge EU-kravene skal det fra 1. januar 2019 vises WLTP-data for forbruk og CO2-utslipp, samt i grafene for CO2 og NOx. For engangsavgiftkomponenten CO2 skal det imidlertid vises utregning basert på NEDC2. Frem til 1. januar 2020, da det vil komme en ny utregning av engangsavgiftkomponenten, skal det derfor brukes en blanding av WLTP-data og NEDC-data.

Illustrasjonen under forklarer hvilken informasjon de ulike feltene skal fylles ut med. Du finner også hele illustrasjonen ved å klikke her.


Miljøplakater klare til utskrift

OFV har til enhver tid en oppdatert Miljøplakat ferdig til utskrift på samtlige modellvarianter av personbiler. Det er et krav i henhold til «Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler» at forhandler skal «anbringe et energimerke i henhold til §3 klart synlig på hver enkelt bil». §3 omhandler energimerke (miljøplakaten) og de krav som stilles til informasjon.

Det er i dag ca 1/3 av personbilene i databasen til OFV som har oppdaterte tall for WLTP forbruk og CO2-utslipp. Det er mulig for den enkelte forhandler å legge inn tallene manuelt i Miljøplakaten før utskrift. 

Du kan enkelt skrive ut ferdig utfylte miljøplakater for dine modellvarianter i OFV Kjøretøydata, se vår brukermanual (side 4) for nøyaktig forklaring.

Pris pr. måned for de som er medlem i NBF er kr 278,- (324,- for ikke-medlemmer) eks mva. Inkludert i denne summen er også tilgang til OFV Kjøretøydata. I OFV Kjøretøydata finner du priser, tekniske spesifikasjoner og utstyrslister for alle personbiler, varebiler og motorsykler som selges i Norge. Databasen oppdateres hver dag. Klikk her for å bestille.


Aktuelle saker