81,6 prosent ladbare personbiler i september

Etter flere måneder med nedgang i antall registrerte nye biler, har det vært en markant økning i september. Det er ikke uventet at elbilsalget øker mest. 61,5 prosent av nyregistrerte personbiler er helelektriske. Legger vi til plugin hybrider, hadde ladbare biler en markedsandel på mer enn 80 prosent i september.

02.okt. 2020

Volkswagen ID.3 troner på toppen av registreringsstatistikken for personbiler i september. Foto: Volkswagen

I de aller fleste månedene i år har antall førstegangsregistrerte nye biler vært betydelig lavere enn i 2019. Hovedårsaken er sannsynligvis nedlukkingen av landet i forbindelse med korona-utbruddet og ringvirkninger av pandemien. Men også at mange bilfabrikker la ned produksjonen som en følge av Covid-19. I september har antall nyregistrerte biler økt markant.

Leveringsdyktige

De fleste fabrikkene er nå leveringsdyktige, og dette har ført til en økning i antall registrerte biler i Norge. I tillegg har antakeligvis næringslivet og en del privatpersoner sittet litt på gjerdet og avventet pandemien og de økonomiske ringvirkningene. Økningen i antall nyregistrerte biler i september kan tyde på en forsiktig optimisme i markedet.

Nye modeller

En annen faktor som gir et tydelig utslag på statistikken, er lanseringen av fem nye elbiler og plugin hybrider som mange nybilkjøpere har vist stor interesse for. Registreringsstatistikken for september viser klart at mange nye biler som er forhåndsbestilt endelig har kommet til landet. Øverst på listen over nyregistrerte biler i september 2020 finner vi:

  1. Volkswagen ID.3 (1989)
  2. Tesla 3 (1116)
  3. Polestar 2 (937)
  4. Rav 4 (785)
  5. MG ZS (672)

Flere elbiler

Elbilandelen blant de førstegangsregistrerte nye bilene var på hele 61,5 prosent i september.

Adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener at det først og fremst skyldes virkninger av Covid-19, som har medført utsettelser av lansering av nye elbilmodeller.

  • Mange nye elbiler var ventet til landet tidligere i år, men lanseringene ble forskjøvet, sier Solberg Thorsen. Men nå har flere nye elbiler endelig kommet, og vi ser at de er høyt på statistikken for september.
  • I tillegg er det kommet nye plugin hybrider slik at ladbare biler fullstendig dominerer nybilstatistikken denne måneden, sier Solberg Thorsen.

Statistikken viser at interessen for plugin hybrider også øker. Andelen for hybrider i september ligger på 22,8 prosent, noe som nesten er en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere solgte person- og varebiler

Totalt ble det solgt 15 552 nye personbiler i september. Det er 4395 (+39,4 %) flere enn i september 2019. Så langt i år er det solgt 95 350 nye personbiler pr. 30. september 2020. Det er en nedgang på 13,8 % sammenligner med samme periode i fjor.

Det er fortsatt en økning i antall registrerte SUV-biler, mens mellomklassen og kompaktklassen går litt tilbake.

Det ble solgt 3042 nye varebiler i september (14,5 % flere enn i september 2019) etter noen forsiktige måneder på våren og sommeren. Dette skyldes primært at mange bedrifter har vært forsiktige i en vanskelig økonomisk situasjon, men også at flere av bilfabrikkene nå er leveringsdyktige. Andelen elektriske biler stiger i både varebil- og personbilkategoriene.

Eierskifter

Det er fremdeles en stor interesse for bruktbiler i markedet. Det har vært en økning på 20 prosent i eierskifter i september sammenlignet med september 2019, og måneden er så langt den nest beste bruktbilmåneden i år. En av forklaringene på økt omsetning av bruktbiler, kan være at bruktimporterte personbiler har gått ned med hele 27 prosent hittil i år. I tillegg kan det tenkes at flere har valgt å kjøpe bruktbil som er tilgjengelig i landet fremfor å bestille ny bil med usikker leveringsdato. Det er fremdeles bensin- og dieselbiler som har størst andel av bruktbilmarkedet med drøyt 80 prosent.

Bilsalget i september 2020 – nøkkeltall:

Antall solgte nye personbiler i september 2020:
15 552 - (39,4 % mer enn i september 2019)

Antall solgte nye personbiler pr. 30/9-2020 totalt:
95 350 - (13,8 % mindre enn per 30/9-2019)

Her ser du detaljene for bilsalget i september

For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV. Telefon 959 26 018, eller på e-post ost@ofv.no


Aktuelle saker