Antall elbiler ned - men elbilandelen øker

- Vi har de siste årene opplevet en stadig økning i salget av elbiler. I forhold til mars 2019 ser vi en klar nedgang i antall biler, noe som skyldes at mars 2019 var en ekstremmåned med tidenes høyeste elbilsalg.

01.apr. 2020

I første kvartal er det Audi e-tron som dominerer salgsstatistikken for nye biler.

Det sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Men sammenlignes første kvartal 2020 med samme periode i fjor, så har elbilandelen økt fra 48,4 prosent til 50,5 prosent. - Det er tydelig at stadig flere nybilkjøpere velger elbil, sier han. Samtidig er det mange nye elbilmodeller på gang, i ulike størrelser og med tiltalende prisnivå. Det kommer en rekke typiske familiebiler med lang rekkevidde, mer plass, hengerfeste og firehjulstrekk - en populær kjøretøygruppe som mange ønsker seg. Det kan bety at elbilene vil ta ytterligere markedsandeler i månedene som kommer.

Mars 2019 - en ekstraordinær måned 

Marsmåned i år ligner mer på en normalmåned sett i forhold til årene 2016-2018. Derfor vil sammenligning av salgstallet for nye biler i mars 2020 med året før, gi et skjevt bilde av salget slik det vanligvis er i mars. Årsaken er at det i mars 2019 ble levert mange tusen Tesla Model 3 i Norge. Dette ga et ekstraordinært utslag på salgstallene for den måneden. – Sammenligner vi mars 2020 med mars 2019 ser vi en klar nedgang i antall nye personbiler, og mesteparten av nedgangen kan relateres til langt færre Tesla i mars 2020 enn samme måned i fjor.

Første kvartal 2020: Audi på topp 

- Tallene for nybilsalget henger nøye sammen med bestillinger som bilkundene har ventet på. De fleste biler har en viss leveringstid, og når det kommer et stort antall biler av et bestemt merke til landet og disse registreres og utleveres til kundene, så gir det tydelige utslag på salgsstatistikken, sier Solberg Thorsen. - Vi så det i mars 2019 da Tesla Model 3, som mange hadde ventet lenge på, ble den store vinneren på statistikken. Og vi ser det i første kvartal i år der Audi e-tron dominerer. Dette henger sammen med antall biler klare for registrering, men nok også med endringer i kjøpernes preferanser, sier han.     

Korona-påvirkning? 

Det er vanskelig å vite i hvilken grad situasjonen med Korona-virus har påvirket bilsalget i årets første kvartal. - Vanligvis er det mellom 2.500 og 3.000 utleveringer per uke. Mye tyder på at det har vært en nedgang i inngåtte kontrakter for mange bilforhandlere, og det er grunn til å tro at antall leveringer de kommende månedene vil falle, sier Solberg Thorsen. - Det er for tidlig å forklare svingningene i nybilsalget i mars med Korona-situasjonen. Eventuell effekt av det vil vi først se de neste par, tre månedene.

Ladbare hybrider øker i popularitet 

Den eneste kategorien nye biler som har økt i antall er ladbare hybrider, med nesten 20 prosent av totalsalget av nye, førstegangsregistrerte personbiler. Flere bilmerker har lansert nye ladbare hybrider med lengre elektrisk rekkevidde, og det faller tydelig i nybilkjøpernes smak.

Norge – et annerledes bilmarked

Markedsandelene viser nå at over 80 prosent av nybilsalget, 8 av ti nye biler som selges, er elbiler, ladbare hybrider eller hybrider. Kun to av ti er bensin- eller dieselbiler. Dette skiller Norge fra alle andre sammenlignbare land i verden. - Det viser ganske tydelig at de bilforhandlerne som kan levere biler som kan lades, stadig vinner markedsandeler. De som kun kan levere nye bensin- eller dieselbiler, taper kraftig i totalmarkedet. Dette gir selvsagt store utfordringer for de forhandlerne som ikke har et utvalg av elbiler, ladbare hybrider eller hybrider, sier Øyvind Solberg Thorsen.  

Full oversikt over bilsalget i mars 2020, finner du her


Aktuelle saker