Drøyt 120.000 personbiler vraket mot pant i 2019

Vraking av personbiler mot pant betyr at et stort antall eldre biler – både bensin- og dieselbiler – hvert år blir borte fra veiene. Av drøyt 122.000 personbiler som ble vraket mot pant i 2019, var nesten 70 prosent bensinbiler.

18.mar. 2020

Mer enn 120.00 eldre bensin- og dieselbiler ble vraket i 2019, og dermed tatt ut av den norske kjøretøyparken.

Utviklingen i perioden 2017 – 2019, viser at antall personbiler som har blitt vraket mot pant, har vært relativt stabilt, og ligger på drøyt 120.000 biler per år. Vrakingen innebærer vrakingen at den norske bilparken stadig får flere eldre biler fjernet fra veiene. Det betyr også at et stort antall biler med høyere utslipp enn dagens nye biler, forsvinner.

I 2019 ble 83.592 bensinbiler vraket mot pant, mens tallet for personbiler med dieselmotor var 37.565 – rundt 30 prosent av bilene som ble vraket. Til sammen ble altså mer enn 120.00 eldre bensin- og dieselbiler tatt ut av den norske kjøretøyparken. Elbilene er fortsatt relativt «unge» i bilbestanden, og antall vrakede elbiler i 2019 var 630, kun en halv prosent av alle som ble vraket mot pant.

Eldre biler

Gjennomsnittsalderen på dagens norske bilpark er ca. 10,5 år. De aller fleste av bilene som vrakes mot pant er godt tilårskomne, med en gjennomsnittsalder på 18,1 år. Dette gjelder personbiler sett under ett – uansett drivstoff. Mens elbilene som vrakes har en langt lavere snittalder, og er bare 6,4 år gamle.

Golf topper vrakelisten

Bilen som i mange år har vært en av de mest solgte modellene, VW Golf, topper listen over antall vrakede personbiler mot pant i 2019. Kanskje ikke så overraskende, i og med at det finnes svært mange av den i forskjellige årsklasser på norske veier. I 2019 ble mer enn 6.000 VW Golf vraket, det utgjør 5,0 prosent av samlet antall vrakede biler. På andre plass kommer VW Passat, og deretter følger Toyota Corolla og Toyota Avensis før Ford Mondeo.

Flest i storbyene

Av kommunene er det storbyene som har størst antall personbiler, og da er det neppe overraskende at det også er i storbyene at flest personbiler vrakes mot pant. Oslo topper listen med mer enn 8.000 biler, tilsvarende 6,8 prosent av totalt antall vrakede personbiler i 2019. Så følger Bergen med mer enn 4.500 vrakede personbiler, og deretter Trondheim og Stavanger med henholdsvis drøyt 3.300 og litt over 2.100 biler.

Oppdaterte tall fra OFV

- OFV har oppdaterte tall til og med 2019 for antall vrakede kjøretøyer mot pant. Det innebærer at OFV blant annet kan vise antall vrakede fordelt på kjøretøygrupper og drivstoff, og geografisk ned på kommunenivå, sier OFVs produktsjef Thorvald Gjønnæss. - I tillegg kan personbilene fordeles på merker og modeller, og vi kan også beregne gjennomsnittsalder ved vraking for de ulike kjøretøygruppene, sier han.

Antall vrakede biler i perioden 2017-2019:

2017: 121.558
2018: 121.979
2019: 122.302

Snittalder vrakede personbiler mot pant i 2019:

18,1 år

De 10 mest vrakede personbiler 2019:

1. VW Golf: 6 074
2. VW Passat: 6 023
3. Toyota Corolla: 3 822
4. Toyota Avensis: 3 423
5. Ford Mondeo: 3 087
6. Audi A4: 2 970
7. Mercedes-Benz E-klasse: 2 828
8. Opel Astra: 2 776
9. Ford Focus: 2 702
10. Audi A6: 2 471

Vraking mot pant – de største byene:

  1. Oslo: 8 376
  2. Bergen: 4 529
  3. Trondheim: 3 351
  4. Stavanger: 2 151
  5. Fredrikstad: 1 877

Kilde alle tall: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

For mer informasjon, kontakt:
Thorvald Gjønnæss, produktsjef OFV: Telefon 940 007 06, eller på e-post tg@ofv.no


Aktuelle saker