– Effektivt verktøy for bedre salgsarbeid

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) jobber for fullt med å få på plass sitt nye verktøy for registreringsstatistikk. Anders Nørskov Jensen (25) har god erfaring med verktøyet fra Danmark: – Et supereffektivt verktøy som gjør salgsarbeidet mer målrettet, sier han.

27.mars 2020

– OFVs nye statistikkverktøy vil gi mange muligheter til å følge godt med på utviklingen i markedet, sier Anders. Til daglig bruker han den danske versjonen hos en stor bilforhandler utenfor København.

Anders, som nå er trainee hos OFV i tre måneder, tar utdannelse som biløkonom ved CPH Business i København. I tillegg til studiene, jobber han i full stilling hos Bilhuset i Køge. De er en av Danmarks største autoriserte Peugot-forhandlere, som i tillegg til salg av nye person- og varebiler, også selger bruktbiler.

Ser trender og markedsfordeling

Bilhuset har en god stund brukt det danske statistikkverktøyet bilstatistik.dk, som er utgangspunktet for det nye verktøyet OFV jobber med å få få plass, ofvstatistikk.no.

– Jeg har brukt verktøyet i et års tid. Det er veldig nyttig, og jeg bruker det blant annet til rapportering til min salgssjef om markedsfordelingen i vårt distrikt, og for å følge med på trender. Det hjelper oss med å se hva som selger eller ikke selger, og dermed hva vi skal fokusere på i markedsføringen, sier Anders.

– Lover godt

Det nye verktøyet ofvstatistikk.no kommer som resultat av et samarbeid mellom OFV og danske DBI IT som står bak bilstatistik.dk. Svært mange danske bilforhandlere, importører, forsikringsselskaper og andre bruker dette i dag. Nå får verktøyet en norsk versjon hos OFV.

 – Vi er godt i gang, og håper alt er på plass i løpet av forsommeren. Dette er et stort dataprosjekt. Alle som har jobbet med slike prosjekter, vet at det ofte tar mer tid enn planlagt, og at det dukker opp uventede utfordringer underveis. Nå begynner det å se veldig lovende ut, og vi gleder oss til våre kunder kan ta det i bruk, sier OFVs markedsdirektør Laila Mikalsen. 

 – Alle brukere av dagens registreringsstatistikk vil få informasjon om framdrift og hvordan de kan ta verktøyet i bruk når det er klart.

Hjelp til å finne kunder

Anders Nørskov Jensen begynte å jobbe for Bilhuset i 2018 da han startet med studier for å bli biløkonom. Dette fordi det er påkrevet med en lærlingplass ved siden av studiene. Der fikk han opplæring i verktøyet bilstatistikk.dk, som Bilhuset nå bruker aktivt.
Anders har mange oppgaver hos Bilhuset, blant annet ansvaret for all markedsføring for alle avdelinger samt virksomhetens tilstedeværelse på nett. Og bilstatistik.dk er ett viktig verktøy i deler av arbeidet han utfører.

– Vi er flere brukere på Bilhuset, og jeg bruker det spesielt i forhold til privatbilmarkedet, forteller han. Mens en av kollegene bruker verktøyet aktivt i forhold til salg av vare- og yrkesbiler. 

 – For ham er det et viktig verktøy for å finne potensielle kunder. Han kan målrettet fokusere på kunder som mest sannsynlig skal kjøpe biler. Verktøyet gir et unikt innblikk i sammensetningen av bedrifters bilpark, og han kan se hvilke behov de har og forberede seg før han kontakter dem, sier Anders. 

I forhold til privatmarkedet gir det mye informasjon om trender og tendenser blant kundene: 

 – Vi kan se hvilke modeller de kjøper, og vi kan se om konkurrentenes kampanjer ser ut til å virke, og om vi bør gjøre noe lignende. Og hva slags biler kjøper folk i vårt distrikt som for eksempel vil ha elbiler? Verktøyet gir mye nytteinformasjon, og brukes av mange bilforhandlere, sier Anders Nørskov Jensen, som skal være hos OFV fram til mai. 

– Det er interessant og lærerikt å oppleve en annen side av bilbransjen. Man får se ting fra en annen side i et annet land, og jeg får nye erfaringer jeg kan ta med meg, sier han.


Aktuelle saker