Forslag til Statsbudsjett 2021: OFV gir deg endringene i engangsavgiftene

Vi har lansert OFV Avgiftskalkulator basert på satsene i Forslag til Statsbudsjett 2021, et budsjettforslag som strammer inn avgiften på ladbare hybrider og øker avgiften på CO2-utslippet. Her ser du hvilke utslag de nye avgiftssatsene vil ha på biler tilbudt i det norske markedet. Avgiftskalkulatoren er også implementert i OFV Kjøretøydata.

07.okt. 2020

Ladbare hybrider, som denne, vil få et ganske kraftig påslag i engangsavgiften i 2021 hvis Regjeringens forslag til Statsbudsjett går gjennom.

OFV Avgiftskalkulator 2020 - 2021 finner du her

Rekkeviddekravet til ladbare hybrider skjerpes

Mens det i dag oppnås fullt vektfradrag for ladbare hybrider ved 50 km rekkevidde, ligger grensen i forslaget til Statsbudsjett 2021 ved 75 km. Det betyr at de fleste ladbare hybrider vil få høyere engangsavgift neste år.

CO2-komponenten i engangsavgiften økes

Regjeringen forslår i forslaget til Statsbudsjett å øke satsene for CO2-komponenten i engangsavgiften. For personbiler økes de to laveste positive satsene med 23 prosent i tillegg til prisstigningen. For varebiler økes de alle de positive satsene med 6 prosent i tillegg til prisjusteringen. Prisjusteringen i engangsavgiften er 3,5 prosent.

Varebiler fra NEDC til WLTP

I 2021 skal varebilenes engangsavgiftkomponenter for CO2 og NOx beregnes basert på målinger etter WLTP målemetoden. Regjeringen forslår at omleggingen skal være provenynøytral. For bobiler, som ikke har datagrunnlag for å kunne få engangsavgiften beregnet basert på WLTP-data vil engangsavgiften blir beregnet basert på slagvolum.

Trafikkforsikringsavgift på elbil

Elbilene styrer også i dette budsjettet fri for merverdiavgift og engangsavgift. Men fra neste år må elbileierne belage seg på å betale Trafikkforsikringsavgift. Forslaget i Statsbudsjettet ligger på 5,85 kroner per døgn, det samme som for motorsykkel. Satsene for personbiler med bensin eller dieselmotor er forslått til henholdsvis 8,40 og 9,80 kroner per døgn.

Det ligger ikke forslag til endring av omregistreringsavgiften i Regjeringens forslag, den vil derfor bare få den generelle prisjusteringen på 3,5 prosent.

Statsbudsjettet 2021: Endringer i Bilavgiften (Regjeringen.no)

Statsbudsjettet 2021: Avgiftssatser 2021 (Regjeringen.no)


Aktuelle saker