Nybilsalget nær halvert i mai

Registreringstallet for mai viser tydelig fall i salget av nye personbiler. Mai-salget falt med 39 prosent i forhold til mai 2019, og så langt i år ligger salget 24 prosent under i forhold til samme periode i fjor. Bruktbilsalget satte ny rekord i mai.

03.jun. 2020

Mens nybilsalget i all hovedsak har gått ned, har salget av ladbare hybrider økt.

Nedgangen for nye personbiler er også større i mai sett i forhold til april. Dette tyder på at flere enn før utsetter bilkjøp og bilbytte, og Coronoa-effekten har trolig bidratt sterkt til nedgang i nybilsalget. Nedgang i nybilsalget gjelder også varebiler, og den samme tendensen ses i flere nordiske land.   

 - Økonomisk usikkerhet påvirker tydelig nybilsalget, og folk er mer forsiktige enn under finanskrisen i 2008. Vi kan si at bilmarkedet tar tempen på den økonomiske fremtidstroen, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Bensin- og dieselbilsalget halvert 

Kort oppsummert er salget av nye personbiler så langt i år mer enn halvert for bensinbiler, og nærmer seg en halvering for dieselbiler. Også salget av elbiler har gått ned, så langt 15,4 prosent. Salget av ladbare hybrider har derimot økt, og så langt i år er økningen på hele 29,8 prosent. Bruktbilkjøperne har ikke sittet like rolig, og antall eierskifter i mai – uavhengig av drivstoff – økte med 9,0 prosent i forhold til samme måned i fjor.  Det medførte ny omsetningsrekord i antall eierskifter i mai, selv om antall eierskifter hittil i år har gått ned med 2,8 prosent i årets fem første måneder.

"Bilmarkedet tar tempen på den økonomiske fremtidstroen."

Mulig å nå 2025-målet 

- Også salget av elbiler har gått ned. Betyr det at 2025-målet - at alle nye personbiler som selges skal være utslippsfrie – er truet? 

 - Tross utfordringer, tror vi i utgangspunktet at målet kan være innen rekkevidde. Men det kan trues av fortsatt stor arbeidsledighet, og at de økonomiske utfordringene fortsetter over lang tid, sier Solberg Thorsen. 

 - Samtidig ser vi at mange enkeltmodeller av elbiler er veldig attraktive, også i relativt høy prisklasse. Og vi skal huske at en rekke nye elbilmodeller er på vei inn i markedet. Det er biler i et prissegment som passer manges plassbehov og lommebok. Det er grunn til å tro at mange nybilkjøpere venter nettopp på økningen i tilbudet av biler, og spesielt elbiler. Kanskje kan dette til og med gjøre at vi kommer tidligere til målet, sier han. 

Fordelspolitikken for elbiler 

Solberg Thorsen knytter også optimismen til videreføring av en fordelaktig avgiftspolitikk for elbiler: - Mange ønsker å redusere elbilens fordeler. Men det ser ut til at nøkkelen til å nå 2025-målet henger sammen med bilutvalget og at pris- og fordelspolitikken på elbiler opprettholdes, sier han. 

 - Reduseres fordelene ved kjøp av elbil, f. eks ved å legge på merverdiavgift uten at man samtidig regulerer prisene opp på utslippsbiler og på ladbare hybrider, så kan veien mot 2025-målet bli lenger enn målet som er satt. Da vil utskiftingen av bilparken gå saktere. 

400.000-kroners kampen

Tendensen i dagens bilsalg viser at de som kan tilby elbiler og ladbare hybrider, har et fortrinn i kampen om bilkundene. Så langt er det uvisst hvor mange bestillinger som ligger inne på ulike kommende bilmodeller, noe som vil få betydning for salgstallene når utleveringene av nye biler øker. 

 - Kampen kan komme til å stå mellom importører som kan levere elbiler i prisklassen rundt 400.000 kroner, med god plass til familien og lang rekkevidde. Men vi ser også at mange velger biler som koster godt over en halv million kroner, sier Øyvind Solberg Thorsen. 

Ellers viser salgstallene for mai en kraftig økning i salget av de aller minste elbilene. Og selv om ikke antallet er stort, er det også en del som unner seg kraftige sportsbiler, som f.eks. elbilmodellen Porsche Taycan. Bruktimport av biler går også ned, og særlig import av brukte elbiler viser en kraftig nedgang.

Her kan du se tallene for bilsalget i mai.


For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV: Telefon 959 26 018, eller på e-post ost@ofv.no


Aktuelle saker