OFV Statistikk - Følg registreringsstatistikken på bedriftsnivå

Hold deg informert om dine eksisterende og potensielt nye kunders bilpark ved bruk av fokuslister som oppdateres automatisk når deres bilpark endres.

13.nov. 2020

Hvem kjøper hva i ditt distrikt

Hent opp din vanlige ukestatistikk på registreringer - førstegangsregistrerte nye – og få opp informasjon om hvilke næringskunder i ditt distrikt som har kjøpt hva:

Her er vi en rapport som viser hvor mange registreringer hver bedrift har foretatt i en valgt periode og distrikt. Deretter kan man drille ned i å vise full oversikt over de kjøretøy bedriften har registrert i perioden i tillegg til å gå inn på firmaet for å få informasjon om hele kjøretøybestanden til selskapet.

Hva selger dine konkurrenter i ditt distrikt

Hent opp din vanlige ukestatistikk på registreringer - førstegangsregistrerte nye, eierskifter eller bruktimport, velg ditt distrikt (for eksempel Oslo) og få opp informasjon om hvilke modellvarianter som selges i ditt distrikt:

Under registreringer kan man se mer informasjon om enkeltkjøretøy, hvem som har kjøpt dem og hvem som bruker dem. Velg «Vis pr. bruker» eller «Vis pr. kjøretøy». Når disse velges, lages det nye faner som man kan veksle mellom (se gulmarkering).

Kurs i OFV Statistikk Basis

OFV Statistikk Basis erstatter dagens Registreringsstatistikk. Her får dere opplæring i hvordan dere kan få frem statistikk på førstegangsregistrerte nye, eierskifter, bruktimport, avregistreringer og omregistrering samme eier. Benytt anledningen til å få frem gode analyser av ditt marked.

Kurs i OFV Statistikk Premium – m/Kjøretøybestand

OFV Statistikk Premium – verktøyet som gir deg meget målrettede leads. Her viser vi tilgangen til «Finn selskap» med oversikt over norske selskapers kjøretøypark og «Finn kjøretøy» med detaljert oversikt over det enkelte kjøretøyet. Vi skal også se på fanen "Kjøretøybestand" hvor vi blant annet viser hvem som eier kjøretøyet ved å bruke rapporten "Pr.bruker". I tillegg vil det presenteres «Fokuslister» hvor du kan følge grupper av kjøretøy eller selskaper i forhold til salg, omregistrering eller avregistrering, samt varsel per e-post om det skjer endringer i forhold til kjøretøy og selskaper du har i din fokusliste.

Hold deg oppdatert om kommende kurs under "Arrangementer" på vår hjemmeside eller ved å melde deg på våre nyhetsbrev.


Aktuelle saker