Veien er taperen i budsjettet for 2021

Til tross for en økning på nesten 8% til samferdsel, går andelen til veinettet ned i det fremlagte statsbudsjettet for 2021.

- Det er en tydelig reduksjon på veisiden. Jernbanen og bypakker prioriteres, sier Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

07.okt. 2020

Veinettet nedprioriteres til fordel for jernbane og bypakker i Statsbudsjettet 2021.

- Vi ser at det blir stadig mindre penger til vedlikehold av riksveier og nye veiprosjekter i statsbudsjettet, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV. – Andelen av statsbudsjettet som brukes til vei er nå nede i 2,39% av budsjettet, og ingen av koronatiltakspengene blir brukt i veirelaterte prosjekter. Det er tredje året på rad at bevilgningene til veiene våre reduseres.

- Det er vanskelig å se at vedlikeholdsbudsjettet faktisk vil bidra til å redusere etterslepet og vi mener at det er betenkelig at veiinvesteringene trappes ned. - Behovene for utbedring av riksveiene med særlig vekt på breddeutvidelse, det vil si å få riksveier med gul midtstripe, er fortsatt betydelige, sier Solberg Thorsen.

Han peker også på at enkeltprosjekter på veinettet nå blir skjøvet ut i tid. Neste etappe i E16 til Hønefoss er forskjøvet med oppstart i 2021 og ikke i 2019 som planlagt. Ferdigstillelsen blir i 2025, to år etter den opprinnelige planen. Det går også for sakte med planleggingen av strekningen E16 Voss-Arna. Og flere nye veiprosjekter står i fare for å bli tatt ut av neste Nasjonal Transportplan. Forslaget til budsjett for 2021 er ikke godt nytt for de som er avhengig av veien.


Aktuelle saker