Automatgir: Den nye standarden

Noen syns det blir kjedelig og føler at kjøregleden forsvinner når de ikke kan gire selv, mens andre er mer opptatt av komforten og den økte oppmerksomheten på trafikkbildet ved å kjøre en bil med automatgir.

22.feb. 2021

Hvert eneste år siden 2010 har andelen automatgir i nye personbiler økt gradvis, og hittil i år er andelen på hele 96,8 prosent.

- I «gamle dager» hadde så godt som alle biler manuelt gir, og automatgir var forbeholdt noen ytterst få luksusbiler eller biler for førere som av fysiske årsaker ikke kunne gire selv. Det var mange som mente at det å kjøre bil var ensbetydende med å gire selv. Du fikk ikke en ordentlig kjøreopplevelse og i hvert fall ingen kjøreglede dersom bilen din hadde automat, sier adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

96,8 % nybiler med automatgir

Men tidene endrer seg, og bilførernes holdninger til automatgir er ikke lenger så negative. Snarere tvert imot.

- De siste årene har vi sett en meget tydelig endring over til automat i nye personbiler i Norge, sier Solberg Thorsen.

I 2010 var andelen nye personbiler med automatgir 32,4 prosent. Det vil si at to av tre nye biler fortsatt hadde manuelt gir. Hvert eneste år siden 2010 har andelen automatgir i nye personbiler økt gradvis, og hittil i år er andelen på hele 96,8 prosent. Det betyr at automatgir er den nye standarden, og manuelt gir er forbeholdt entusiastene eller de som insisterer på å gjøre jobben selv.

Færre ulemper

For mange kan den stadige giringen som bykjøring fører med seg være slitsom. Dette slipper du å tenke på hvis du kjører en bil med automatisk girkasse, og du kan rette all konsentrasjonen mot trafikken rundt deg, noe som vil føre til økt trafikksikkerhet.

Samtidig kan det argumenteres for at dagens sjåfører blir dårligere fordi mer og mer overlates til elektronikken, og føreren har ikke samme forståelse for hvordan bilen fungerer eller er i stand til å overstyre elektronikken og automatiseringen.

Tidligere hadde biler med automatgir en ulempe på vinterføre fordi du bruker lengre tid på å sette bilen i fri hvis den begynner å skli. Dette problemet er ikke like stort på moderne biler som bruker utstyr som antispinn, stabilitetskontroll og firehjulstrekk.

Elbiler styrer utviklingen

Hvorfor har automatgir overtatt for manuelt girede biler?

- I Norge har vi lenge hatt en målsetting om å gjøre veitrafikken utslippsfri. Det har Stortinget nedfelt i en offisiell målsetting om at i 2025 skal alle nye person- og varebiler være nullutslippsbiler. Det har medført en kraftig satsing på tidlig innfasing av elbiler i Norge. Det har skjedd gjennom gode ordninger og bortfall av avgifter for elbiler, sier Solberg Thorsen.

- Norske nybilkjøpere er rasjonelle forbrukere, de er teknologi-interesserte og ikke redde for å prøve noe nytt. Elbilandelen av nye personbiler er nå på mer enn 50 prosent, og den forventes å øke enda mer de kommende årene siden alle elbiler har automatgir, sier adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

- I tillegg står hybrider og ladbare hybrider for nærmere 30 prosent av markedsandelen, og alle disse bilene har også automatgir som standard. Og når mange bilkjøpere som velger bensin- eller dieselbil også foretrekker automatgir, så er det ikke rart at automatgir dominerer, sier Solberg Thorsen.

Førerkort for automatgir

Fortsatt er de fleste bilene i kjøretøyparken biler med manuelt gir. Men også her endres bildet raskt. I 2010 var det bare 18,6 prosent av personbilene som hadde automat, i 2019 var andelen vokst til 46,3 prosent. Denne utviklingen forventes å gå enda raskere i årene som kommer, og i 2030 vil kanskje så mange som 8 av 10 personbiler i Norge ha automatgir.

Trafikkskolen har opplevd en enorm endring de siste årene.

- Andelen som velger å ta førerkort for automatgir øker stadig, sier trafikklærer Ingri Eide i Kongsberg Trafikkskole.

Dagens regelverk gir automatisk førerrett på biler med automatgir om man kjører opp med en manuelt giret bil. Dersom man velger å kjøre opp med en bil med automatgir mister man retten til å kjøre manuelt girede biler.

- Mange opplever det som enklere å kjøre opp og få lappen når de slipper å bruke manuelt gir, sier Eide. Hun mener at du ikke blir en dårligere sjåfør av å kjøre med automatgir. – Det er mye som skjer i trafikken, og du kan flytte oppmerksomheten fra bilbehandling over til den trafikale delen raskere når du kjører med automatgir.

- I og med at vi ser en sterk økning i salget av elbiler, ligger det i kortene at andelen personbiler med automatgir bare vil fortsette å øke, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Tabell: Nye personbiler i Norge, andel automatgir og manuelt gir, utvikling over tid

Automat

Manuell

Totalt

År

Andel

Andel

Andel

2010

32,4 %

67,6 %

100,0 %

2011

34,8 %

65,2 %

100,0 %

2012

44,4 %

55,6 %

100,0 %

2013

53,4 %

46,6 %

100,0 %

2014

63,5 %

36,5 %

100,0 %

2015

73,3 %

26,7 %

100,0 %

2016

81,6 %

18,4 %

100,0 %

2017

88,3 %

11,7 %

100,0 %

2018

92,3 %

7,7 %

100,0 %

2019

95,3 %

4,7 %

100,0 %

2020

96,8 %

3,2 %

100,0 %

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken AS og Statens vegvesen


Aktuelle saker