Bruktimport av «nye» elbiler skyter fart

Fra nyttår og fram til midten av mars, økte bruktimporten av elbiler til Norge med 72 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Av 1417 bruktimporterte elbiler, var 403 (28,4 prosent) nesten helt nye biler, fra 0-6 måneder gamle.

24.mar. 2021

Hyundai Kona electric er en populær elbil i Norge, og topper listen over bruktimporterte elbiler fra nyttår og fram til midten av mars. Mange av dem nesten «nye». Foto: Hyundai

Over 30 prosent av de bruktimporterte elbilene var 7-12 måneder gamle, mens nesten 30 prosent var mellom ett og to år gamle, viser tall fra OFV Statistikk (Opplysningsrådet for veitrafikken).

Sammenlignet med fjoråret, har situasjonen endret seg når det gjelder salg av nyere bruktimporterte elbiler i Norge.
Fra nyttår og fram til midten av mars i år, utgjorde elbiler 57 prosent av samlet bruktimport. Av de bruktimporterte elbilene, var 403 (28,4%) nesten nye biler - bare mellom null og seks måneder gamle. I hele fjoråret sett under ett, var kun 255 (4,7%) av 5417 bruktimporterte elbiler 0-6 måneder gamle. Mye tyder dermed på at markedet for nyere brukte elbiler øker kraftig.

Stor etterspørsel – mange venter

Noe som kan forklare veksten i bruktimporten av nyere elbiler, kan være at leveransetakten på helt nye elbiler har blitt satt på prøve både i Norge og andre land. Blant annet har vanskeligheter med å få nok batterier og andre komponenter ført til store forsinkelser i utlevering av en del nye biler.
- For mange vil det nok være fristende å kjøpe en nesten «ny» elbil som omtrent ikke har vært på veien, framfor en flunkende ny elbil, dersom det er store summer å spare. Særlig hvis ventetiden på en ny elbil er lang, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

I Norge er det stor interesse for og etterspørsel etter nye elbiler, og mange kunder står i kø for å få nye biler. En rekke nylanserte merker og modeller skal ut på markedet, men for mange tar det tid før bilen kan leveres.
Denne situasjonen kan bidra til å forklare OFVs tall som viser at bruktimporten av nesten nye og relativt nye elbiler er i kraftig vekst. Dette er noe deler av bilbransjen i Norge har uttrykt bekymring for, fordi man mener bruktimport av «nye» elbiler i stor skala kan ramme det norske nybilsalget.

Kan true nybilsalget

Øyvind Solberg Thorsen kan forstå at importørene frykter at store volumer av nesten nye elbiler skal strømme inn på det norske markedet.
Han viser til at selv om bruktimport av nyere elbiler er relativt liten sammenlignet med nybilsalget totalt, er veksten i bruktimporten klar og tydelig.
- Om økningen vil fortsette, gjenstår å se. Men for mange importører og forhandlere av nye elbiler, oppfattes nok dette som en mulig trussel mot eget salg, sier Solberg Thorsen.

Elbilstøtte i Europa

Enkelte land i Europa, blant annet Tyskland og Frankrike, har skrudd opp støtten ved kjøp av elbiler ganske kraftig. Og hvis det er kort bindingstid på kjøpet i disse landene, kan det bety at mange av de «nye» bilene etter bare et halvt års tid eksporteres videre – f.eks. til Norge.

Fra 1. januar og fram til 14. mars, ble det solgt og registrert 26.290 nye personbiler i Norge. Av disse var drøyt halvparten, 13.407 (51 prosent), elbiler.

Bruktimporterte elbiler i perioden 1. 1.2021 – 14.3.2021

Totalt antall bruktimporterte elbiler i perioden: 1417.

AlderAntallAndel (prosent)
0 - 6 måneder40328,4 %
7 - 12 måneder44631,5 %
13 - 24 måneder41329,1 %
25 - 36 måneder805,6 %
37 - 48 måneder35 2,5 %
49 - 60 måneder322,3 %
Eldre enn 5 år (60 måneder)80,6 %
Kilde: OFV

De fem mest bruktimporterte elbiler i perioden 1. 1.2021 – 14.3.2021

Merke / modellAntallAndel (prosent)
1. Hyundai Kona electric35825 %
2. Nissan Leaf24117 %
3. Audi e-tron20114 %
4. Kia e-Niro1188 %
5. Volkswagen e-Golf1027 %
Kilde: OFV

Aktuelle saker