Elbilforeningen regner feil

Elbilforeningen bruker tall og statistikk i avgiftsdebatten rundt ladbare hybrider på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom snørr og barter.

05.nov. 2021

Administrerende direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen mener Elbilforeningen regner feil rundt ladbare hybrider.

- Vi er alltid tydelige på hvilke premisser og forutsetninger som ligger til grunn for våre beregninger. Vi presenterer fakta i enhver debatt. Det forventer vi at andre organisasjoner også gjør, sier Øyvind Solberg Thorsen, administrerende direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken.

"Hadde man bare endret rekkeviddekravet til 75 km, ville 36 prosent av ladehybridene solgt så langt i år, fortsatt hatt null i engangsavgift. Det er urimelig at biler som forurenser har null i engangsavgift," uttalte Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening til BilNytt.no.

Uryddig

Elbilforeningen blander sammen en beregning som tar utgangspunkt i forrige regjerings forslag til endrede avgifter for ladbare hybrider, og endrer beregningsmetoden til kun å omfatte 75 km rekkevidde uten det foreslåtte vektfradraget.

- Det mener vi er uryddig. OFV mener ikke at det kun bør gjøres en endring i rekkeviddekravet fra 50 km til 75 km neste år, og at den foreslåtte endringen i vektfradraget ikke bør gjennomføres. Men vi mener at en endring til 100 km rekkevidde i 2022 er for kraftig. Det er derfor vi har regnet på konsekvensene av 75 km rekkevidde samtidig som endringen i vektfradraget er beholdt, sier Solberg Thorsen.

Med et rekkeviddekrav på 75 km får 10 prosent ladbare hybrider nullavgift neste år, og med 100 km rekkevidde får 8 prosent nullavgift.

- Med et krav om 75 km elektrisk rekkevidde ville 2.856 av 28.851 ladbare hybrider solgt i januar-september 2021 fått nullavgift i 2022. Det utgjør 9,9 prosent og ikke 36 prosent som Elbilforeningen hevder, sier Solberg Thorsen.

Moms

- Ser man helt bort fra den foreslåtte endringen i vektfradraget, er det riktig som Elbilforeningen har regnet seg frem til at mer enn en tredel av alle ladbare hybrider slipper engangsavgift. Men det har ikke vært en del av forslaget fra OFV eller de andre organisasjonene, og har heller ikke vært en del av avgiftsdebatten så langt.

Ladbare hybrider har fortsatt merverdiavgift, og det må man ta hensyn til når man sammenligner ladbare hybrider med rene elbiler som har fullt momsfritak. Denne forskjellen betyr at selv om en ladbar hybrid og en sammenlignbar elbil ikke har engangsavgift, så belastes den som kjøper ladbar hybrid med 25 prosent moms.

- Da er det faktisk feil å påstå at disse to biltypene behandles likt i avgiftssystemet, sier administrerende direktør i OFV. - Det er skjerpingen av vektfradraget som har størst innvirkning på avgiftene neste år, og ikke hvorvidt det blir 75 km eller 100 km rekkeviddekrav.

Forutsigbarhet

OFV har foreslått å øke kravet om elektrisk rekkevidde til 75 km i 2022 og 100 km i 2023. Dette for å følge prinsippet om forutsigbarhet i avgiftspolitikken.

Det er riktig å skjerpe kravene for å ta hensyn til teknologiutviklingen og samtidig stimulere til riktigere miljøvalg, mener OFV.

- Ladbare hybrider kan være et alternativ for dem som ikke kan velge helelektrisk ennå og som ellers ville beholdt en eldre bensin- eller dieselbil, sier Øyvind Solberg Thorsen. - OFV støtter 2025-målet, og mener at vi er på god vei mot å nå dette innenfor rammen av hva som er praktisk mulig. Utviklingen i elbilsalget viser at vi ligger godt foran tidligere prognoser.

Økende elbilsalg

- Vi vil ikke bli overrasket om elbilandelen i 2022 blir i størrelsesorden 70-80 prosent av det totale personbilsalget. Og ved utgangen av 2022 er det fortsatt tre år igjen til 100 prosent-målet skal innfris, sier Solberg Thorsen.

- OFV mener det er viktigere å fokusere på tiltak for å gjøre det mulig for enda flere å velge elbil, ved blant annet å jobbe for en optimal ladeinfrastruktur. Vi må stimulere næringslivet til å velge elbil i større grad, og ikke minst komme med konkrete forslag for å få flere elektriske varebiler på veiene.


Aktuelle saker