Forslag til statsbudsjett 2022: Det blir dyrere å kjøpe, eie og kjøre bil

  • OFV mener budsjettet legger opp til noen klare politiske snubletråder for en ny regjering, spesielt for Senterpartiet. Økt drivstoffavgift er ikke i tråd med SP/Aps valgløfter, og vi kan forvente omkamp om dette når ny regjering skal foreslå endringer.
  • Samferdselsbudsjettet er som forventet. Ingen store endringer, og rammene fra ny NTP følges opp.
  • Fylkesveiene og riksveiene får økte bevilgninger, i tråd med OFVs arbeid. Men det må arbeides for ytterligere midler for å ta ned etterslepet hos begge veieiere.
  • CO2 avgift og rekkeviddekravet på ladbare hybrider økes.
  • Regjeringen varsler at de skal gjennomgå veibruksavgiftene.

Les OFVs analyse av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 her.

12.okt. 2021

Ladbare hybridbiler får en kraftig avgiftsøkning.


Aktuelle saker