Hva vil det koste å kjøpe ny bil i 2022?

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2022 gir store utslag for en del kjøretøy.

12.okt. 2021

Få en enkel oversikt over avgiftsendringer i OFV Kjøretøydata.

Ladbare hybrider får en kraftig avgiftsøkning fordi vektfradraget justeres fra 23 til 15 prosent. Det elektriske rekkeviddekravet blir skjerpet fra 50 til 100 km for å få fullt vektfradrag.

Det er per i dag bare én ladbar hybrid som tilfredsstiller kravet om 100 km elektrisk rekkevidde: Mercedes-Benz GLE Coupé. De andre 302 ladbare hybridmodellene har elektrisk rekkevidde på mellom 25 og 99 km.

Norges mest populære ladbare hybrid, Toyota RAV4 med 75 km elektrisk rekkevidde, ligger med dette forslaget an til en avgiftsøkning på om lag 40.000 kroner. Volvo XC60, en annen populær ladbar hybrid, vil bli nesten 80.000 kroner dyrere.

Få en komplett oversikt over alle endringene i OFV Kjøretøydata, eller se OFVs avgiftskalkulator for å sammenligne dagens avgifter med de foreslåtte for 2022.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i tekniske data for noen modeller. For eksempel har Volvo fått økt rekkevidde for sine ladbare hybrider i senere tid. Dette vil gi dem mindre avgiftsøkning enn det som kommer frem i denne oversikten.
Aktuelle saker