Jan Johansen ny styreleder i OFV

På årsmøtet i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), ble Jan Johansen valgt til ny styreleder. Han tar over etter Geir A. Mo som har vært styreleder de fire siste årene.

21.jun. 2021

Jan Johansen er ny styreleder i OFV. Foto: Trygg Trafikk

Jan Johansen er til daglig direktør i Trygg Trafikk, men har sittet i OFVs styre i mange år. Nå overtar han styrelederstolen.

- OFV arbeider for at alle som ferdes på norske veier skal få dekket sitt transportbehov på en rasjonell og effektiv måte uten at det oppstår skade på mennesker og miljø. Dette er et oppdrag jeg sammen med det nye styret tar fatt på med entusiasme og glede, sier Jan Johansen.

Han viser til at OFV over tid har gjennomgått en betydelig utvikling, og er i dag godt rustet til å følge opp på samfunnsoppdraget.
- OFV har en dedikert og dyktig administrasjon, og dette kombinert med et målrettet styrearbeid, har posisjonert OFV solid og godt som en objektiv og pålitelig kilde til fakta om alle forhold knyttet til veitrafikken, sier Johansen.

Nytt arbeidsprogram – tydelig kurs

Årsmøtet i OFV ble avholdt digitalt onsdag 16. juni, med godt oppmøte fra en rekke av OFVs medlemsbedrifter.
I tillegg til ordinær behandling av årsrapport, regnskap og budsjett, ble det også vedtatt et nytt arbeidsprogram for foreningen som staker ut kursen framover.

- Vi har ønsket å tydeliggjøre programmet vårt, sikre klarere visjoner og peke på hvilke utfordringer vi ser i sektoren. Det er viktig, samtidig som vi også viser våre forslag til løsninger, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.


Slik ble styresammensetning etter årsmøtet i OFV:

NY: Styreleder Jan Johansen, Trygg Trafikk 2021 – 2023

Nestleder Inger Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge 2020 – 2022

Styremedlem Harald Jachwitz Andersen, Virke 2020 – 2022

Styremedlem Øystein Olsen, ITS Norway 2021 – 2023

NY: Styremedlem Arild Hansen, ABL 2021 – 2023

1. varamedlem Arne Aakre, EBA 2020 – 2022

NY: 2. varamedlem Ida Krag, BIL 2021 – 2023


Aktuelle saker