Morgendagens verksted formes fortløpende

Når bilparken endrer seg så raskt som den gjør nå, betyr det også store endringer for vekstedbransjen. Det gir mange nye utfordringer – men også mange muligheter. Og morgendagen er allerede her.

21.sep. 2021

Verkstedbransjen er i tøff konkurranse og markedet er preget av stadig endring. - Vi er godt rustet for å møte kommende utfordringer, sier Andreas Grimstad, leder av forretningsutvikling i Meca.

En av mange som merker at store endringer er i gang, er Meca – som både er reservedelsgrossist og verkstedkjede. Og som en stor aktør som også skal møte og håndtere ny teknologi og nye kjøretøytyper, ser Meca kontinuerlig etter flere ben å stå på i forhold til verksteddrift og tjenester.

I tillegg til å ha seks egne heleide verksteder, har Meca rundt 340 konseptverksteder med lokalt eierskap – f.eks. verksteder som i lang tid har hatt et etablert navn og tilstedeværelse i sitt område, men som opererer i samarbeid med Meca.
- Vår kjernekunde er verkstedene i seg selv. Det er til disse vi leverer deler, verktøy, forbruksartikler, verkstedutstyr og annet. I tillegg er også deler til tunge kjøretøy, billakk og smøreoljer satsingsområder. Verkstedkundene er naturligvis selve grunnlaget for driften, sier Andreas Grimstad, leder av forretningsutvikling i Meca.

Kompetanse, fleksibilitet og tilgjengelighet

Verkstedbransjen er i tøff konkurranse og markedet er preget av stadig endring. Det gir både utfordringer og muligheter.
- Mye handler om hvordan man både skal vedlikeholde eksisterende kundegrupper, i tillegg til å vinne nye kunder. Før lå veldig mye i den personlige relasjonen mellom kunde og leverandør av tjenester og varer. Nå er det mye annet som er vel så viktig. Man må ha topp kompetanse og hele tiden tenke fleksibilitet og tilgjengelighet, sier Grimstad, og tenker blant annet på nye typer tjenester som gjør det lettere å være verkstedkunde.

Ny tid – nye løsninger

- I møte med fremtiden må vi etablere nye løsninger og tjenester. Enten det er drop-in mulighet, bedre tilpassede betalingsmåter eller levering av fleksible og kanskje mobile verkstedtjenester. Dette følger vi ganske tett, og vil se nærmere på framover.

Når bilparken endres, betyr det nødvendige endringer både hos forhandlere, grossister og verksteder. Nye biler med ny teknologi betyr at verkstedene må fornye utstyr, deler og sikre riktig kompetanse for å levere sine tjenester. Det merkes godt med den store veksten av elbiler.
- Kompetanse og kvalitet er kjernen i alt vi driver med, og vi er godt rustet for å møte kommende utfordringer. Våre verksteder skal kunne utføre nøyaktig de samme oppgavene som merkeverkstedene. Vi kan skaffe alle deler, og vi skal kunne håndtere alle jobber, sier Grimstad.

Kartlegger bilparken

Solid kunnskap om kundegrunnlaget og hva som faktisk finnes av kjøretøyer i de områdene Meca opererer, er avgjørende for å kunne drive god butikk, levere godt tilpassede tjenester og utvikle virksomheten.
- Vi er avhengige av gode kilder for å ha nødvendig oversikt over hvordan kjøretøyparken ser ut. OFV Statistikk er blitt et verktøy vi bruker daglig, som enkelt gir oss viktige tall og fakta. Det er brukervennlig, oversiktlig og gir rask tilgang til rapporter vi trenger, sier Grimstad.
Tidligere var det mye «omtrentlige» tall man måtte basere seg på, mens OFV Statistikk gjør det mulig å følge utviklingen i salg og bestand tett på.

- Det er et godt arbeidsverktøy som gjør at vi kan hente ut både lokale, regionale og nasjonale statistikker og oversikter. Det gir oss direkte innsikt i hvordan markedet faktisk ser ut – ikke hvordan man tror det ser ut, sier han.

Meca bruker OFV Statistikk også for å vite mest mulig om hvordan eksisterende kundegrupper ser ut, i tillegg til hva som faktisk finnes av kundepotensial. Slik er det et verktøy for å vedlikeholde, men også øke kunde- og oppdragsmassen.
- Jo mer kunnskap man har, desto bedre kan man tilpasse kundekonseptet og innholdet i dette, sier Grimstad.

Bileier-forholdet i endring

Ikke bare bilparken endrer seg, men også selve eierforholdet til bilen, med forskjellige typer bildelingsordninger og leieformer.

- Vet dere nok om hvem som er fremtidens kunder?

- Eierforholdet er i endring. Det er ikke lenger gitt at den som disponerer bilen, eier den. Og hvis det blir slik at det er færre som beslutter hvor bilens skal på verksted – f.eks. fordi man eier en stor gruppe biler – da kan bildet endre seg kraftig. Da må vi tenke annerledes både på grossist- og verkstedsiden, sier Grimstad. Han tror at bileiere vil bli mer krevende enn tidligere, som igjen stiller krav til morgendagens verksted.

- Bileiere vil nok i økende grad forvente at man kan levere og hente bilen når det passer for eieren. Også hvor bilen skal hentes og leveres. Her vil vi komme til å se endringer, kanskje nye verkstedkonsepter, og da særlig i og rundt de store byene. Vår oppgave er å betjene dagens og morgendagens kunder på beste måte. Det skal vi klare, sier Andreas Grimstad.


Artikkelen står på trykk i Bilbransjen nr. 3/21.


Aktuelle saker