Nærmer oss 3 000 000 personbiler

For første gang er det mer enn 2,8 millioner personbiler i den norske kjøretøybestanden. Og med en snittalder på 10,8 år, betyr det at mange kan stå foran mer eller mindre kostbare utbedringer og reparasjoner om de fortsatt skal gå på veien.

20.mai 2021

Behovet for reparasjoner, utbedringer og vedlikehold gjelder selvsagt alle biler, uansett alder. I tillegg til at det nærmer seg tre millioner personbiler, er det også rundt en halv million varebiler med norske skilter.

Ny tid – nye utfordringer

Den kraftige veksten i antall elbiler gir også nye overraskelser. Både for eiere som møter uvante problemer, og for verkstedene som skal håndtere nye og andre typer utfordringer enn tidligere – i tillegg til tradisjonelle reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver.
For mekanikere, eller serviceteknikere, har den store endringen i bilparken ført til at mange verkstedansatte rundt i landet må kurses og ha opplæring i håndtering og utbedring av skader, oppdateringer av IT-løsninger – både i elbiler og andre nye biler - og annet som er annerledes enn tidligere.

En femtedel av personbilene skades årlig

- Nye biler i dag er mye mer komplekse enn de var for en del år siden. Det betyr at langt færre enn før skrur på bilene sine selv, eller er i stand til å utføre reparasjoner. Derfor er veien til verkstedene kanskje kortere nå, og man trenger kvalifisert fagpersonell til å utføre jobben, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).
Ifølge Finans Norge rammes årlig drøyt 20 prosent av forsikrede biler av en skadehendelse. Det betyr store utbetalingssummer for forsikringsselskapene – og det betyr mye jobb for verkstedene.
- Det er neppe grunn til å tro at det vil bli færre skader og bulker på bilparken i de nærmeste årene. Stadig flere biler på veiene, og mange nye moderne biler som både går fort og kanskje kjøres hardere enn andre, kan også bidra til økt skadeomfang med påfølgende verkstedsbesøk.

Ganske stabil skadefrekvens

For motorvogner sett under ett, har det vært en relativt stabil skadefrekvens de siste årene. Det gjelder også for personbiler. Mens det i 2018 ble meldt litt over 832 000 skader på personbiler, var det nesten 835 000 i 2020, viser tall fra Finans Norge.
- Det kan også se ut til at når elbiler er utsatt for store skader, så er veien til vraking kortere enn for bensin- og dieselbiler. Dette fordi det kan være langt dyrere å reparere elbiler enn andre biler, sier Solberg Thorsen.

En bilpark i endring

Kombinasjonen av mange eldre biler og et stort antall biler med ny, moderne teknologi, betyr at hele bilparken er i endring. Det får konsekvenser for behovet for verkstedtjenester, lakkering og annet.
- Kanskje er grunnlaget for vekst hos verkstedene større enn noensinne. Både på grunn av antall skader, veksten i antall kjøretøy og kompleksiteten i bilparken som krever spesialkompetanse, sier Solberg Thorsen.
En gjennomgang MotorBransjen.no gjorde i april, viste at skade/lakk-verkstedene hadde god omsetningsøkning i 2020 sammenlignet med året før. For de 51 undersøkte verkstedene, var økningen på 9,1 prosent, mens resultatet før skatt hadde økt med 43,9 prosent sammenlignet med 2019.
- Dette kan være en indikasjon på at det neppe blir mindre å gjøre i framtiden.

Stort leasingmarked

I den norske bilparken er det et relativt stort antall leasing-biler, og det betyr at mange biler hvert år skal leveres tilbake til profesjonelle forhandlere. I april var det drøyt 160 000 leasede personbiler, i privat og næring. Med bilene følger strenge føringer på service og skadeutbedring. For mange av disse bilene venter derfor større eller mindre utbedringer, reparasjoner og lakkeringsarbeid.

Spennende tid – mange muligheter

For verksteder, forhandler og andre, finnes det nå flere muligheter til å få tak i og opprettholde kontakten med kunder og bileiere enn tidligere. Enten gjennom egne systematiserte databaser, PKK-innkallinger eller gjennom verktøyet OFV Statistikk.
Og endringen av bilparken og den teknologiske utviklingen som følger moderne biler, forteller om en spennende tid for hele verdikjeden i bilmarkedet. Enten det er importører, forhandlere eller verksteder.

- Selv om Norge er et lite bil-land i den store sammenhengen, så er vi blant de som i utstrakt grad er med på elektrifiseringen og implementering av ny teknologi på fire hjul. Det gir ulike ledd mange muligheter for framtiden, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Artikkelen står på trykk i Bilbransjen nr. 2/2021.

Aldersfordelingen på den norske bilparken

Antall personbiler eldre enn 10 år:1 380 564
Antall personbiler inntil 10 år:1 425 476

Totalt antall personbiler:

2 806 040


Hovedtall kjøretøybestanden i Norge – per drivstoff

AntallAndel
Diesel1 202 99942,87 %
Bensin955 13134,04 %
Elektrisitet358 89812,79 %
Bensin Ladbar Hybrid144 7515,16 %
Bensin Hybrid134 5574,80 %
Diesel Ladbar Hybrid8 3590,30 %
Diesel Hybrid9410,03 %
Gass2310,01 %
Hydrogen1490,01 %

Alle tall er hentet fra OFV Statistikk, pr. 18.04.2021


Aktuelle saker