Sommerferie 2021: Bo i bil – eller camp i vogn?

I år som i fjor blir det Norgesferie for de fleste. Og for stadig flere lokker ferieliv i bobil eller campingvogn. Fra årsskiftet og fram mot siste uke før ferierushet starter, er det solgt nesten 3 000 nye bobiler og campingvogner. Bobilsalget har en knapp ledelse.

22.jun. 2021

Foto: Adria

Til sammen har salget av nye bobiler og campingvogner økt med 12 prosent fra nyttår og fram til midten av juni, sammenlignet med samme periode i fjor.
Av de 2 933 som er solgt, har 1 537 valgt bobil. Målt i prosent, er det mest fart i campingvognsalget, som har gått opp med 20 prosent sett i forhold til perioden i 2020. Det viser ferske tall fra OFV Statistikk.

180 000 bobiler og campingvogner

Kanskje kan pandemien ha satt ekstra fart i rullende ferie med egen bobil eller campingvogn på slep. Men det er ingen ny ferieform i Norge. Mange har tradisjon for å forflytte seg med bobil og campingvogn både her til lands og rundt i Europa – i alle fall under normale omstendigheter. For til sammen er det det drøyt 180 000 registrerte bobiler og campingvogner i Norge – fordelt på snaut 120 000 campingvogner og litt over 60 000 bobiler. I tillegg kommer alle campingvogner som står uten skilt på faste plasser på campingplasser – gjerne med spikertelt og platting.

Fra 1. mars til midten av juni i 2020 var pandemi noe helt nytt som rammet hele samfunnet, og salget av både personbiler, bobiler og campingvogner gikk da kraftig ned.
- Ser vi på samme periode i år, har salget av nye personbiler gått opp med nesten seksti prosent. Og salget av nye bobiler og campingvogner har samlet gått opp med 12 prosent. Tar vi hele perioden fra nyttår og fram til 13. juni i år, ser vi den samme veksten for bobil og campingvognsalget. Det er ny optimisme å spore, og nå skal mange feriere i bobil eller campingvogn, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hordaland på topp

Med utgangspunkt i den tidligere fylkesinndelingen, så er Hordaland med 309 på fylkestoppen i kjøp av nye bobiler og campingvogner. Det vil si nesten 10 prosent av totalsalget så langt i år. Deretter følger Rogaland og Trøndelag med henholdsvis 291 og 288. Nederst kommer Finnmark med 55, mens kun 59 har kjøpt ny bobil eller campingvogn i Oslo.
Salget av nye bobiler er høyest i Rogaland med 189, mens Oslo ligger nederst med 22.
- Hvorfor tallet er så lavt i Oslo, vet vi ikke. Én av årsakene kan være at det er langt vanskeligere å finne plass til parkering og oppbevaring av campingvogn og bobil i hovedstaden enn utenfor storbyen. Mange i Oslo velger derfor kanskje å leie framfor å eie, sier Solberg Thorsen.

Mange kjøper brukt

På samme måte som for personbilsalget, så er antall eierskifter, altså salget av brukte bobiler og campingvogner, langt høyere enn for nye. Mens det så langt i år er solgt ca. 3 000 nye bobiler og campingvogner, er salget av brukte på 15 446 – hele fem ganger så mange.
- Å kjøpe brukt er et alternativ de fleste velger. Drøyt 6 000 har valgt å kjøpe brukt bobil, mens 9 403 har kjøpt brukt campingvogn, sier Solberg Thorsen.
Og mens salget av nye bobiler og campingvogner har økt, så har bruktimporten – som i utgangspunktet er svært lav – gått ned med 12 prosent. Så langt i år har det blitt bruktimportert 133 bobiler og campingvogner.

Norges minste bobil = 3,9 meter

Campingvogner finnes i en rekke modeller og størrelser, og med store variasjoner i pris. Av nye campingvogner kjøpt i år, er det merket Adria som ligger på topp, etterfulgt av Hobby og Kabe. Også bobiler varierer veldig i størrelse og pris.
Den minste typen bobil i Norge er trolig Toyota LiteAce som måler 3,9 meter, og den yngste av de som finnes er hele 37,5 år gammel. Mens de største bobilene kan være over 14 meter lange. Gjennomsnittslengden for alle 60 659 bobilene i OFV Statistikk er 6,95 meter.

Midlertidig avregistrering av bobiler

Det er trolig flere bobiler som midlertidig avregistreres i vinterhalvåret, som primært benyttes i sommerhalvåret. Midlertidige avregistreringer inngår ikke i bestandsdataene dersom de ikke er registrert på tidspunkt for når dataene er hentet ut.
I 2018 ble den tidligere årsavgiften erstattet med en avgift på trafikkforsikring (Trafikkforsikringsavgift, TFA) der man for bobiler betaler en døgnpris fra 1. mars 2021 på kr 8,40. Dette beløpet kommer på grunn av og i tillegg til selve ansvarsforsikringen (evt. også kaskoforsikring), og betales ikke dersom bobilen er midlertidig avregistrert.


Nye bobiler og campingvogner i Norge – 1.1.21-13.6.21:

Bobiler1 537
Campingvogner1 396
Totalt2 933

Fylkestoppen - nye bobiler og campingvogner 1.1.21-13.6.21

Hordaland309
Rogaland291
Trøndelag288
Akershus281
Nordland236

Antall eierskifter bobiler og campingvogner 1.1.21-13.6.21

Bobiler6 043
Campingvogner9 403
Totalt15 446

Antall bobiler og campingvogner i Norge pr. 13.6.21

Bobiler60 659
Campingvogner119 115
Totalt180 574

Fylkestoppen – bobiler og campingvogner totalt pr. 13.6.2

Trøndelag18 228
Nordland16 711
Akershus14 206
Hordaland13 971
Møre og Romsdal12 563

Kilde alle tall: OFV Statistikk


Aktuelle saker