SV-"flukt" fra Bergen

For mange er bilens registreringsnummer så viktig at man kjøper et «eget» skilt med navnet sitt eller et ønsket ord. Andre vil styre unna enkelte bokstavkombinasjoner. I Bergen «flyktet» nesten 600 fra SV-kombinasjonen i 2019, og valgte i stedet Bærumsskilt.

26.nov. 2021

Mange velger en annen bokstavkombinasjon på bilskiltene enn de som hører til området der man bor. I Bergen har mange ønsket Bærumsskilt framfor SV-skilt. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Ved førstegangsregistrering må man ikke nødvendigvis registrere bilen med den bokstavkombinasjonen man tilhører geografisk. Eier av bilen kan bo et helt annet sted.

Nytt system i 1971

Etter innføring av dagens skiltsystem, fra og med 1. april 1971, var for eksempel BL første bokstavkombinasjon for Asker og Bærum. Når en bokstavserie er brukt opp, det vil si at alle BL-skilt med tall fra 10 000 til og med 99 999 er benyttet, byttes bokstavkombinasjonen i skiltsystemet til neste gruppe. For Bærum betyr det da BN, BP og så videre. Når bokstavkombinasjonene med B som første bokstav er brukt opp i Bærum, overtar serien som begynner med CA.
Av den første nye nummerserien i Bærum og Asker, BL, var det i begynnelsen av 2020 bare drøyt 2400 biler med de to bokstavene på kjennemerket.

Bærumsskilt spesielt populært i Bergen

I 2019 valgte 596 i Bergen, en andel på 7,8 prosent, å registrere sin nye bil med Bærumsskilt framfor bokstavkoden SV som tilhørte Bergen. Om bokstavvalget har med politikk å gjøre eller ikke, vet kun de som valgte vekk SV-skiltene. Og fra 2020 til oktober 2021, har 214 valgt Bærumsskilt framfor Bergen.
Det er mange rundt om i landet som har valgt Bærumsskilter på bilene sine, men ingen har villet bytte til Bærum så mye som bergensere.

Elbiler – ikke bare E-skilt

Ikke bare bensin- eller dieselbiler som skal registreres i Norge, kan velge geografisk bokstavkombinasjon på skiltene. Også de som registrerer en ny elbil - som normalt får en bokstavkombinasjon som begynner med E - kan velge en geografisk bokstavkombinasjon i stedet. Så langt i 2021 er det registrert ca. 1800 elbiler med «ordinære» geografiske bokstavkombinasjoner på skiltet.
Det betyr også at når biler som ikke har E-skilt dukker opp i kollektivfeltet, er det ikke nødvendigvis grunn til å irritere seg – slik mange gjør. Det kan like gjerne være en elbil med et geografisk plassert bilskilt man ser i kollektivfeltet.
Følgende bokstavkombinasjoner er benyttet, eller vil komme, for elbiler: EL, EK, EV, EB, EC, ED og EE. Den siste bilen som ble registrert i den første EL-serien, EL 99 999, ble registrert i februar 2017. Siden har det gått raskt med å fylle opp nummerseriene, og med nærmere 440 000 elektriske personbiler i Norge – en andel på drøye 15 prosent av bilparken - har vi kommet ganske langt ut i ED-serien.

ZZ for ZZ Top?

Også bokstavkombinasjonen ZZ ønsker mange seg, og fra januar og ut oktober i år, har 531 valgt dette. ZZ tilhører tettstedet Lakselv i Porsanger kommune i Finnmark, og det er kun 22 nye førstegangsregistrerte personbiler til sammen som har blitt registrert med tilhørighet der. Resten av de nye ZZ-skiltene er fordelt over resten av landet, og til sammen har nesten 15 000 biler disse bokstavene.
En del bileiere velger skilt som ikke viser hvor de bor. Kanskje fordi noen bilister som bor i, eller nær de store byene, ikke alltid er komfortable med å kjøre der, og derfor håper på forståelse fra medtrafikanter hvis bilskiltet viser at de er tilreisende.

- I bytrafikken har mange lav terskel for å bruke hornet når andre kjører feil eller «dumt». Muligens er det større aksept og mindre sjanse for å bli tutet på hvis man kjører i Oslo eller andre storbyer med andre skiltbokstaver, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).
- Andre synes kanskje det bare er morsomt, mens andre kan ha annen tilhørighet til stedet de velger på bilskiltet.

Personlige skilt

I juni 2017 ble det lov å ha personlige skilt på personbiler, lastebiler og busser i Norge. Og nærmere 10 000 bileiere benyttet seg av den muligheten, ifølge Heidi Øwre i Statens vegvesen.
Et personlig skilt for ordinære bilskilt kan bestå av minst to og maksimalt syv bokstaver eller tall, inkludert mellomrom. Men det er ikke fritt frem for alle typer kreative forslag. Upassende ord eller tegnkombinasjoner tillates ikke, og man kan ikke få samme skilt som en annen har fått.

Statens vegvesen har avslått ganske mange søknader om personlige skilt. Det gjelder for eksempel skilt med følgende bokstavkombinasjoner: ANAL, FYFAEN, HESTKUK, NAZIST og POLITIET, men også 6MASKIN, OSLO 11 og ZOO, for å nevne noen.
Fra juni i år ble det tillatt med personlige skilt på alle typer registrerte kjøretøy, så nå kan du også se motorsykler eller traktorer med artige bokstavkombinasjoner eller egennavn på skiltet.
Det koster 9000 kroner ekstra å få et personlig skilt på favorittkjøretøyet ditt.

Vraking betyr slutt for skiltnummeret

Når en skiltserie er «full», tas neste bokstavgruppe i bruk, men ved omregistrering følger skiltene bilen. Dersom en bil vrakes, blir også skiltet vraket.

- Ingen registreringsnummer eller skilt kan brukes på nytt. Vrakes bilen blir det registreringsnummeret borte for alltid. Verken forsikringsselskap, långivere eller andre skal lenger ha noen referanse til et slikt registreringsnummer, sier Øyvind Solberg Thorsen.


Aktuelle saker