Trafikkskolebilene elektrifiseres

Trafikkskolene i Norge har drøyt 2 800 personbiler til bruk i opplæringen. Av disse er mer enn 60 prosent dieselbiler og 22 prosent bensinbiler. Også ved trafikkskolene gjør elbilene for alvor sitt inntog, nå er elbilandelen på over 11 prosent – og blir stadig høyere.

31.aug. 2021

Også ved trafikkskolene blir det stadig flere elbiler. (Illustrasjonsfoto: Tesla)

I Norge leveres ni av ti nye personbiler med automatgir. Det gjelder alle elbiler og hybrider, men også de aller fleste bensin- eller dieselbiler. At mange unge og andre som skal ta sertifikat nå velger oppkjøring med automatgir, passer inn i bildet som viser at både elbil – og dermed automatgir - er den nye retningen. Ved trafikkskolene velger stadig flere å kjøpe inn elbiler når skolebilene skal byttes inn.

Elbilene topper skolebilsalget

Fra nyttår og fram til begynnelsen av august, ble det registrert 168 nye trafikkskolebiler, og av disse var 71 rene elbiler. Det er en økning på hele 154 prosent sammenlignet med samme periode året før, og så langt i år er det registrert flere elbiler enn dieselbiler ved trafikkskolene – noe som understreker en ny retning. Mens det er 63 førstegangsregistrerte nye dieselbiler og 16 ladbare bensinhybrider ved trafikkskolene, er det kun registrert 15 nye bensinbiler.

Elbilantallet øker ved trafikkskolene

Av 2 815 personbiler ved trafikkskolene, utgjør nå elbilandelen 322, drøyt 11 prosent. Så er det 1 711 dieselbiler, 625 bensinbiler og 110 ladbare bensinhybrider.

Kjøretøybestanden i Norge talt er litt over 2,8 millioner personbiler. Av disse er det mer enn 395 000 elbiler, altså en andel på nesten 14 prosent.

- Trafikkskolene ligger litt etter når det gjelder andel elbiler i sin kjøretøypark, sett i forhold til landet totalt. Men samtidig går tallet opp, noe som indikerer at trafikkskolene i økende grad velger elbil. Høyst sannsynlig vil tallet fortsette å øke i takt med at det stadig kommer flere modeller i ulike prissegmenter og størrelser, og ikke minst når opplæring med automatgir blir den nye standarden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.


Aktuelle saker