Økte kostnader ved bilhold – elbilen klart billigst

Kjøper du ny bil, er det fortsatt elbil som samlet gir de laveste kostandene per år. Elbilen er kostnadsvinner - med tydelig margin - i samtlige prissegmenter som OFV har regnet på, sammenlignet med bensin-, dieselbiler og ladbare bensinhybrider.

03.mai 2022

Elbilen er fortsatt billigst. OFVs årlige publikasjon «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2022» har oversikten.

I alle priseksemplene øker de totale bilholdskostnadene. Ikke uventet drar både drivstoff- og økte rentekostnader opp kostnadene, men også de øvrige kostnadene har økt. Det kommer fram i årets utgave av «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning», som Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) utgir årlig.

- Kjøper du for eksempel en ny elbil til 450 000 kroner, og kjører 15 000 kilometer i året, er kostandene nesten 18 000 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

Omfattende kostnadsbilde

OFVs beregninger av hva bilholdet faktisk koster, tar gjennom en rekke eksempler for seg elbiler, bensin- og dieselbiler samt ladbare bensinhybrider. For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster 300 000, 450 000, 600 000, 800 000, 1 000 000 og 1 500 000 kroner.

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10 000, 15 000, 20 000 og 30 000 km.

Eksemplene viser bl.a. verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader. I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Mye å spare på elbil

Beregningene, med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, viser for eksempel at kostnadene per år for en elbil til 450 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, utgjør 87 932 kroner årlig, hele 17 855 kroner lavere enn for en bensinbil.

Tilsvarende kostnader for en bensinbil er på 105 787 kroner, eller rundt 1.500 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil.

En ladbar bensinhybridbil har ca. 5.000 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen. For en dieselbil med samme kjørelengde og pris, utgjør kostnadene drøyt 103 000 kroner per år.

Kostnader bil 450 000 kr kjørelengde 15 000 km/år

Jo dyrere bil – desto høyere kostnader

Går man opp et hakk i pris og ser på kostnadene for nye biler til 600 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, er kostnadene fortsatt lavest for elbil, med ca. 111 000 kroner per år. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med henholdsvis ca. 124 000, 128 000 og 133 000 kroner årlig.

- Kjøper du en ny bensinbil til 600 000 kroner, og kjører 15 000 km pr år, koster det deg nærmere

13 600 kroner mer per år i bensinutgifter, enn det koster å lade en elbil til samme pris hjemme, sier Røssevold. Han viser også til at en økning på bensin- og dieselpriser, fort vil gi store utslag på kostnadene. Det gjelder også for elbiler ved økte strømpriser.

Kostnader pr. år, elbil i tre prisklasser

Bilprisene opp – ned for elbil

Prisene på nye personbiler har i sum for både bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler økt med mellom 1 % og 2 % i 2021. For elektriske personbiler er prisene i sum gått ned med ca. 1,5 %.
Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter. I 2021 ble det lansert en rekke nye bilmerker og modeller.

- Dersom renten øker med bare 0,5 prosent på en ny bil til 600 000 kroner, betyr det en økning i renteutgiftene på 1 800 kroner i året. Det er varslet flere renteøkninger i tiden som kommer, sier Røssevold.

Verditap den største kostnaden

Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold. Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra ca. 33 prosent til ca. 58 prosent.
Avskrivningsandelen av de årlige kostnadene er stigende med høyere nybilpris.

- Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff og forsikring som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte større enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Jan Petter Røssevold.

Kostnader ny bil diesel, kr 600 000, 15 000 km


Hele publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2022» kan kjøpes ved å sende en bestilling pr. e-post til følgende adresse: bestilling@ofv.no

Kontaktperson:
Spesialrådgiver Jan Petter Røssevold, tlf. 908 36 332, e-post jpr@ofv.no

Om kostnadsoversiktene

Drivstoff og oljepriser
Det har vært en markant økning av drivstoffkostnader for alle eksemplene. I 2021 sett opp mot 2020, har prisene for bensin økt 12,5 %, for diesel 11,9 %, og for elektrisitet hele 76,8 %. Effekten av en prisendring på drivstoff er referert forbruk og kjørelengde.

Generell oljeprisøkning har medført at oljekostnaden har hatt en justering på ca. 20 % fra fjoråret.

Trafikkforsikring
Trafikkforsikringsavgiften er fra 1. mars i år lik for alle personbiler, uavhengig av drivstoff. Det har medført en reduksjon for bensin/diesel og ladbar hybrid fra 3.066 kroner i fjor til 2 975 kroner i årets kalkyle. For elbiler er trafikkforsikringsavgiften økt fra 1.778 kroner i fjor til kr 2 975 kroner.

Forsikring
Når det gjelder forsikring, ansvar og kasko, er det registrert ulike endringer hos forsikringsselskapene. I sum har forsikringskostnadene økt i OFVs eksempler. Det er totalt registrert færre og mindre forskjeller på forsikringskostnadene til elbiler vs. biler med annet drivstoff. I årets kalkyle er dette justert tilsvarende, kun ført med en marginalt lavere pris for elbiler.

Service, dekk og annet
For de øvrige kostnadsstedene, vedlikehold, dekk, service og reparasjoner er det kun foretatt justeringer i henhold til generell prisstigning gjennom 2021. Det er ikke registrert spesielle forhold rundt disse kostnadsstedene.


Aktuelle saker