Arendalsuka 2022: Vel blåst!

Arendalsuka er over for i år, og bak oss ligger en uke tettpakket med viktige debatter og samtaler. Samferdselsteltet i Arendal ble den kanskje viktigste møteplassen for alle som ønsket å sette mobilitet og samferdsel på dagsorden. Ikke minst ble Samferdselsteltet et viktig sosialt samlings- og minglested, og tre statsråder var på scenen i løpet av uka.

26.aug. 2022

Tre bra damer tok samtalen om veier for fremtiden og riktig veistandard under Arendalsuka. Fra venstre: Siri Hov Eggen i OFV, Anette Aanesland i Nye Veier og Marit Brandtsegg i Vegdirektoratet.

- Samferdselsteltet har blitt en suksess, og en arena svært mange av landets viktigste samferdselsaktører ønsker å være med på. Dette er tredje gang vi har reist Samferdselsteltet, som i år bestod av to telt. Det gjorde at vi kunne kjøre mange flere sesjoner enn tidligere, noe det tydeligvis var behov for, sier politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Arrangementer fra morgen til kveld

OFVs mål med Samferdselsteltet er å samle alle mobilitets- og samferdselsaktører i Norge på en felles møteplass. I år var 37 organisasjoner og selskaper samlet, og alle sesjoner ble strømmet. OFV hadde både egne arrangementer og i samarbeid med andre, blant annet «Den store Samferdselsdebatten», «Veier for fremtiden – hva blir riktig veistandard fremover?» og «Stopper Norge uten bilen?»

I begge de to teltene var det arrangementer fra morgen til kveld i tre hele dager, og ved mange av arrangementene var det svært trangt om plassen.

Arendalsuka 2023

- Samferdselsteltet har blitt akkurat det vi ønsket oss da vi dro dette i gang for tre år siden: En god møteplass med viktige samtaler og diskusjoner for alle som er opptatt av samferdsel i bred forstand. Samferdselsteltet er blitt en arena som fagfolk og andre oppsøker for å lytte, lære og selv delta. Nå er det bare å begynne planleggingen av Arendalsuka 2023. Vi gleder oss allerede, sier Rikard Gaarder Knutsen.

Samferdselsteltet bestod i år av to telt - som ofte var fullsatte under debattene.
Kan Trondheimsregionen bli ledende arena for testing av autonome kjøretøy? AmCar Norges Hilberg Ove Johansen, Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, Olav Bolland, NTNU og Henning Kjendsli debatterte dette.
Elbilforeningens Christina Bu og klima- og miljøminister Espen Barth Eide i sesjonen "Enkel lading – hvor vanskelig kan det være?"
Christian Strand ledet sesjonen "Svart asfalt - grønne skoger", der samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør NHO og Ingvild Kilen Rørholt, Zero var samlet på scenen.
Debatten "Samfunnets behov vs naturens tåleevne" ble ledet av OFVs Rikard Gaarder Knutsen, og i panelet var Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier AS, Askill Harkjerr Halse i TØI, professor Vigdis Vandvik og Hans Fredrik Grøvan, Lister næringsforening.
"Stopper Norge uten bilen?" Det var tema da OFV presenterte bilsalget for første halvår og bilbrukerundersøkelsen fra Opinion ble lagt fram. Fra venstre: OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen, salgssjef Magnus Lundberg og salg- og markedsdirektør Laila Mikalsen.

Aktuelle saker