Budsjettforslaget bråbremser elbilsalget

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, treffer nybilkjøperne som en knyttneve. Forslaget innebærer at stortingsvedtaket om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025, kan ryke. Ikke bare elbiler får et kraftig prispåslag, også bensin- og dieselbiler blir langt dyrere. - Det er nesten vanskelig å tolke regjeringens budsjettforslag annerledes enn et ønske om kraftig nedgang i nybilsalget, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

06.okt. 2022

Forslag til statsbudsjett for 2023 vil gi kraftig økning i bilprisene. Foto: Shutterstock

- At regjeringen vil innføre moms på elbiler som koster mer enn 500 000 kroner, kommer ikke som noen overraskelse, men OFV håpet i det lengste at det i alle fall ville bli utsatt. Både av hensyn til de mange tusen som allerede har bestilt ny elbil til en helt annen pris enn det som nå blir tilfellet, men også av hensyn til bransjen som trenger forutsigbarhet og tid til omstilling, sier direktør Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

2025-målet kan ryke

- Norge har vært verdensledende i sin satsing på overgang til elbiler, og dette har vært en styrt og villet politikk. Folk har sluttet opp om dette, og forholdt seg til stortingsvedtaket om at alle nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

- Regjeringen avvikler mer enn 25 års politisk enighet om at elbilen skal være fritatt engangsavgift og moms. Det nye avgiftssystemet vil bråbremse denne utviklingen. Selv om åtte av ti nye personbiler nå er elbiler, mangler vi de siste tjue prosentene som nettopp kan være den siste og vanskeligste delen å nå, sier Solberg Thorsen.

Urettferdig tilleggsregning

- Tusenvis av bilkjøpere har bestilt sin nye bil for lenge siden, kanskje for et halvt år siden eller mer, men krig og pandemi har forårsaket store produksjons- og utleveringsproblemer. Nå får de servert en tilleggsregning som de overhodet ikke er skyld i selv. Det er svært urettferdig, sier han.

- At det i tillegg skal beregnes en engangsavgift på 12,50 kroner pr. kilo av bilens egenvekt over 500 kilo, fremstår som urimelig. Dette på toppen av momsen som innføres, vanskeliggjør situasjonen for svært mange som nå venter på bilen de har tegnet kontrakt på. For dette kommer i tillegg til høye strøm- og matpriser, renteøkning, skatteskjerping og annet som allerede har forverret svært manges økonomi, sier Solberg Thorsen.

Elbilen er taperen

Regjeringen foreslår også å fjerne fordelen i firmabilbeskatning som elbilene har hatt, og i tillegg tar de bort den reduserte satsen for omregistreringsavgift for elbiler. Konklusjonen er at elbilen er den store taperen i budsjettforslaget for 2023.

- Ligner en katastrofe

Også bensin- og dieselbiler får den nye vektavgiften på toppen av den vektavgiften de allerede har. Og det blir en kraftig skjerping av CO2-avgiften for biler med forbrenningsmotor. De ladbare hybridene får lavere vektfradrag og de får også ny vektavgift på toppen. I tillegg blir det en kraftig økning i CO2-avgiften på bensin og diesel.

- Samlet sett kan vi si at den delen av statsbudsjettet som omhandler bilavgiftene, ligner på en katastrofe. Det blir mye vanskeligere å nå 2025-målet med dette budsjettet. Og det samlede nybilsalget i 2023 kan forventes å falle til 2010-nivå med et totalsalg på om lag 120 000 biler, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Se hvordan budsjettforslaget påvirker bilprisene de mest solgte personbilene her.

Se også OFVs avgiftskalkulator med de foreløpige satsene for engangsavgift for 2023 basert på forslaget til Statsbudsjett.


Aktuelle saker