Statsbudsjettet 23: Et budsjett på sparebluss – men sparer vi oss til fant?

I år som i fjor blir det dragkamp i Stortinget om statsbudsjettet. Men hverdagens samferdsels- og transportbehov må uansett ivaretas godt – for både folk og næringsliv. Regjeringen har varslet strammere pengebruk, og beskjeden er at ambisjonsnivået i samferdselssektoren skal senkes betydelig. OFV frykter nedprioriteringer, og inviterer til frokostmøte om Statsbudsjettet for 2023.

21.sep. 2022

Foto: Shutterstock

Den politiske utviklingen gjennom sommer og høst, har tydeliggjort at det i år blir en svært hard kamp om pengene som skal fordeles gjennom statsbudsjettet. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er bekymret for konsekvensene dette vil få for viktige samferdselsområder: Får fylkesveiene det nødvendige løftet som må til for å hindre ulykker, ytterligere forfall og fortsatt farlige veier? Og hva skjer på avgiftssiden i budsjettet for 2023?

Riktige prioriteringer og trygge veier?

- Det er ingen tvil om at vi lever i en tid med flere utfordringer enn normalt, og det er enkelt å forstå at det må prioriteres hardt. Men det er avgjørende å gjøre de riktige prioriteringene. Det innebærer en fortsatt satsing på samferdsel, og en veipolitikk der man gjør nødvendige grep for å sikre trygge og gode veier, tross vanskelige tider, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

- Vi har tidligere påpekt at gryteferdige prosjekter må igangsettes. Det er nødvendig og til beste for norsk samferdsel, og dermed for hele samfunnet, sier han.

Samferdselspolitikere og debatt

OFV har invitert samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) for å gjennomgå hovedtrekkene for samferdsel i regjeringens budsjettforslag. I tillegg har vi invitert stortingspolitikerne Morten Stordalen (FrP) og Geir Inge Lien (SP) samt adm. dir. Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og avd.dir. Arne Aakre fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og vi stiller spørsmålene:

  • Har regjeringen prioritert rett i budsjettet for 2023?
  • Hvordan bør eventuelt prioriteringene vektes annerledes?

Etter statsrådens gjennomgang av budsjettforslaget, blir det en kort politisk debatt og kommentarer fra stortingspolitikerne.

Bremser økte bilavgifter for 2025-målet?

I Norge er åtte av ti nye biler er elbiler. Stortingets vedtak om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025, har vært fulgt opp av ulike incentiver for å sikre overgangen til elbiler.

Nå økes avgiftspresset og det legges opp til at en del av incentivene for elbiler skal fjernes eller reduseres. Vi ser på konsekvensene av dette, og spør om dreiningen i bilpolitikken med nye/økte avgifter for elbiler bidrar til at 2025-målet ikke lenger er innen rekkevidde.

Velkommen!

Tidspunkt: Mandag 10. oktober kl. 08.00-09.30
Sted:
OFVs lokaler på Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

Meld deg på OFVs frokostmøte her.


Aktuelle saker