Gjør deg klar for Mobilitet 2023

Er du opptatt av samferdsel og transport, bør du sette av dagene 27. og 28. mars: Da arrangeres Mobilitet 2023 i Oslo. Konferansen er den viktigste møteplassen for hele transportsektoren, og samler viktige aktører fra vei, bane, luft, sjø og teknologi.

11.nov. 2022

Mobilitet 2023 arrangeres på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Oslo 27.-28.mars. Påmeldingslenke nederst i saken.

Mobilitet 2023 er en forskningsbasert konferanse som plasserer mobilitet og transport i sentrum over to hele dager. Det er fjerde gang mobilitetskonferansen arrangeres, og målet er utvikling og fornying av hele transportsektoren. Konferansen arrangeres på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Oslo.

Dialog og kunnskapsdeling

- Vi lever i en spesiell tid som også innebærer mange store og viktige utfordringer i samferdselssektoren. Mobilitet 2023 samler forskere, politikere, representanter for næringsliv og forvaltning, og konferansen skal bidra til viktig dialog og kunnskapsdeling mellom alle disse gruppene, sier fagsjef Siri Hov Eggen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som arrangerer konferansen sammen med Transportøkonomisk Institutt (TØI). Fjorårets konferanse samlet 500 deltakere i Oslo i mai.

- Konferansen skal være en faglig arena som byr på både debatt og refleksjon. Her skal politikk utvikles og gode ideer deles. Deltakerne skal oppleve at de med i et fellesskap for å finne gode løsninger på morgendagens mobilitetsutfordringer, sier Hov Eggen, som peker på at mobilitetsområdet endrer seg raskt, og at ny teknologi driver utviklingen framover.

Parallellsesjoner og aktuelle temaer

Mobilitet 2023 vil ha flere parallelle sesjoner, hver med en varighet på mellom 30-90 minutter. Blant de mange temaene konferansen ønsker å belyse, er organisering og prioritering, mobilitet i en ny hverdag, teknologi og klima og nye kollektive mobilitetsløsninger.

Arrangørene OFV og TØI har samlet 20 mobilitetspartnere fra sektoren, som lager programmet sammen. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap, og studenter er særlig invitert til å delta.

Les mer om Mobilitet 2023.

Meld deg på Mobilitet 2023 her.


Aktuelle saker