Mørklegger veisektoren – tilskuddsordning for elbiler til å leve med

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er bekymret over at forslag til revidert nasjonalbudsjett gir mindre penger til riksveiene, noe som rammer både investeringer og vedlikehold.
I forhold til elbilpolitikken, frykter OFV at regjeringens budsjettforslag stikker kjepper i hjulene for sitt eget og Stortingets 2025-mål om 100 prosent nullutslippsbiler. Men det er liten grunn til å tro at det gir bråbrems i elbilsalget.

12.mai 2022

OFV frykter at man etter åtte gode år i veisektoren nå går inn i en mørketid.

- Etter åtte gode år for veisektoren, går vi nå inn i en mørketid. Budsjettforslaget rammer veisektoren hardt. Både i forhold til store investeringsprosjekter og sårt tiltrengt vedlikehold av veinettet. Dette handler om svekket sikkerhet for alle veifarende, både privat og næring, og ikke minst om en effektiv veitransport som er viktig både for næringslivet og alle andre veibrukere, sier OFVs fagsjef Siri Hov Eggen.

De viktigste veiprosjektene må gjennomføres

- En svakere vekst i kommuneøkonomien, betyr mindre penger til fylkene som veieiere. Kommunenes vekst må sikres, det er en viktig nøkkel for å få kommunene til å fungere. Konsekvenser at det framlagte budsjettforslaget tyder på at regjeringen mangler ambisjoner i alt annet enn å kutte, sier hun.

OFV mener det er helt avgjørende at man verken stanser eller kutter i store veiprosjekter hvor målet er en effektiv veitransport for å binde landet sammen.

«Spiselig» tilskuddsordning for elbiler

Regjeringen har tidligere varslet innføring av moms på elbiler som koster mer enn 600 000 kroner. I forslag til revidert nasjonalbudsjett har den i stedet valgt å vri dette over til en tilskuddsordning for elbiler opp til 500 000 kroner. OFV tror neppe det velter elbilsalget.

- Regjeringen forholder seg ikke til det den tidligere har lovet, og det er ikke bra. Men ingen bør være overrasket over at det nå kommer påslag også til de som velger elbil – det har ligget i kortene lenge, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV. Han mener samtidig at det kan se ut som om regjeringen stikker kjepper i hjulene for sitt eget og Stortingets 2025-mål om 100 prosent nullutslippsbiler.

Velter ikke elbilsalget

- Vi tror ikke budsjettforslaget vil innebære at folk slutter å kjøpe elbil. Det vil ikke velte elbilsalget. Ikke minst fordi det finnes et stort utvalg personbiler i klassen rundt en halv million kroner som tilfredsstiller svært manges behov og lommebok, sier Solberg Thorsen.

- En viss forutsigbarhet

- I og med at ordningen ikke vil tre i kraft før 1. januar 2023, gir det bilbransjen en viss forutsigbarhet, noe den absolutt er avhengig av. Samtidig vil det bli utfordrende, for det er kun et drøyt halvår til alle brikker skal være på plass.

- For nybilkjøpere er også beskjeden klar og tydelig: Velger man en bil til 700 000 kroner, så vil den koste 50 000 kroner mer. Mens de som velger en bil til en halv million kroner, vil ende opp med den prisen etter at de har fått tilskudd, sier Solberg Thorsen.


Aktuelle saker