«Mobilitet 2022»: Konferansen du ikke bør kjøre utenom

Er du opptatt av samferdsel og transport, så er det én konferanse du må få med deg: «Mobilitet 2022» i Oslo 23. og 24. mai. Konferansen er den viktigste møteplassen for hele transportsektoren – enten det handler om vei, bane, luft eller sjø. Målet er utvikling og fornying av samferdselssektoren – og det kan du være med på.

11.feb. 2022

«Mobilitet 2022» arrangeres på The Hub i Oslo 23. og 24. mai. Påmeldingslenke nederst i saken.

- Samferdselssektoren står overfor store og viktige utfordringer. Et vesentlig mål med «Mobilitet 2022» er å bidra til å bringe sektoren inn i en fremtidsrettet og grønn retning. Dette skal vi oppnå gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning, sier fagsjef Siri Hov Eggen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som arrangerer konferansen sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI).

Fellesskap og en viktig møteplass

- Deltakerne på konferansen skal oppleve at de blir med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. Det blir fag og debatt, politikk, idéutveksling og konstruktive samtaler om viktige veivalg som angår oss alle, sier Hov Eggen.

«Mobilitet 2022» vil være den viktigste møteplassen for hele transportsektoren. Her samles sentrale aktører fra vei, bane, luft, sjø og teknologi for å diskutere og dele ny kunnskap og drøfte fremtidens mobilitet.
Formålet er å skape en faglig debattarena og møteplass for alle som er opptatt av og arbeider med samferdsel og transport. Mobilitet har som mål å utvikle og fornye samferdselssektoren.

- Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon. Her skal politikk utvikles, og silotenking bygges ned. Gode ideer og kunnskapsdeling er helt sentralt på en møteplass som dette, sier hun.

Se programmet: Hovedtemaer og parallellsesjoner

Konferansen er delt inn i flere ulike og høyaktuelle parallellsesjoner man kan delta på, og her finner du både hovedtemaene og program for dagene.

Rask endring – utfordringer og muligheter

Utgangspunktet for «Mobilitet 2022» er at mobilitetsområdet utvikler seg raskt. Ny teknologi bidrar i stor grad til å drive utviklingen framover. Dette gir store muligheter for effektivisering og økt verdiskaping, men det gir også utfordringer i forhold til omstilling og det å ta riktige beslutninger. Og raske endringer øker risikoen for å satse feil.

- Hva skjer med mobiliteten under og etter kriser som en pandemi? Hvordan kan mobilitet fortsatt løse folks utfordringer i hverdagen? Og hvordan kan vi løse næringslivets behov og møte det grønne skiftet? Dette er noen av de mange og viktige problemstillingene det skal settes søkelys på, sier Siri Hov Eggen.

Arrangørene OFV og TØI har samlet 18 mobilitetspartnere fra sektoren, som lager programmet sammen. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap, og studenter er særlig invitert til å delta.

To OFV-sesjoner

I tillegg til å være arrangør, skal OFV sammen med andre partnere arrangere to sesjoner: En om natur versus infrastruktur, og en om fremtidens bilavgifter.

Konferansen «Mobilitet 2022» arrangeres på The Hub i Oslo 23. og 24. mai.

Meld deg på konferansen her


Aktuelle saker