Nedgangen i nybilsalget fortsatte i august

August ga en merkbar nedgang i antall førstegangsregistrerte nye personbiler. Til sammen ble det registrert 12 363 nye personbiler, en nedgang på 24,7 prosent i forhold til august 2021. Pandemi og krig gir fortsatt produksjons- og leveranseutfordringer. I tillegg kan høye strøm- og matpriser, renteøkning og økonomisk usikkerhet være blant årsakene til nedgangen.

01.sep. 2022

Etter årets åtte første måneder er elbilandelen 77,8 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler. Foto: Shutterstock

Også året sett under ett til og med august, viser en tydelig nedgang i antall førstegangsregistrerte nye personbiler sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt i år har 88 115 nye personbiler blitt registrert, mot 110 864 på samme tid i fjor – en nedgang på 20,5 prosent.

Elbilandelen stabilt på 8 av 10

Av samtlige førstegangsregistrerte nye personbiler i august, var 9 245 elbiler – tilsvarende en andel på 74,8 prosent. Antall elbil-registreringer i august falt med 21,7 prosent sammenlignet med august i fjor. Hovedårsaken er trolig mangel på biler klare for utlevering – for ventelistene på nye elbiler er lange.

Totalt i årets åtte første måneder, er det registrert 68 528 nye elbiler, som gir en andelsøkning på 17,7 prosent sammenlignet med 2021. Nye elbiler har dermed en andel på 77,8 prosent så langt i år.

2022 – et annerledesår

- 2021 var et rekordår for nybilsalget, mens forutsetningene har vært helt annerledes i 2022. Pandemi og krig gir fortsatt store utfordringer for bilbransjen. Mange forhandlere får ikke det antall nye biler som de både kan og vil levere ut. Det betyr at nybilkjøperne, som ofte står på lange ventelister, må vente på bilene de har bestilt for lenge siden. Da går også registreringstallene for nye biler ned, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- I tillegg er situasjonen for mange neppe blitt enklere med heftig prisstigning og renteøkning. Det ser vi trolig effekten av nå, og det kan bety at mange tenker seg godt om før de gjør nye investeringer – for eksempel i en ny bil, sier han.

De 10 mest solgte bilmodellene i august – antall

Ingen store båtlaster med biler

Store båtlaster med nye biler som kommer til Norge, gir tydelige utslag på registreringsstatistikken. Slik var det ikke i august, og det ble heller ikke i august noen store overraskelser eller i forhold til enkelte merker eller modeller.

- Men vi registrerer en økning i markedsandelen til ladbare hybrider i august i forhold til tidligere måneder i år. Antallet ladbare hybrider er riktignok en god del lavere enn i samme periode i 2021, mens markedsandelen i august er på 11,4 prosent mot 9,8 prosent for året under ett. Dette kan ha en sammenheng med hvilke biler forhandlerne har på lager og hvilke biler som ikke kan leveres. Når det blir mer fart på både produksjon og levering til Norge og ventende kunder, vil dette gi tydelige utslag på registreringsstatistikken, og kanskje spesielt for elbilene, sier Solberg Thorsen, som regner med økende registreringstakt i månedene som kommer.

Moms fra nyttår - sluttspurt i desember?

- Få, om noen, tror at vi i 2022 kommer i nærheten av fjoråret som ga ny rekord med 172 276 førstegangsregistrerte nye personbiler. Nå handler mye om produksjons- og utleveringstakten. Hvor store ordrereserver bilbransjen har, og hvor mange kunder som står på venteliste, er det kun bransjen selv som vet. Derfor vet vi heller ikke hvor mange nye biler som faktisk vil bli utlevert og registrert i løpet av årets siste måneder. Her kan det komme flere store overraskelser, sier han.

De store bilprodusentene er godt kjent med at det i Norge fra nyttår innføres moms på beløpet over 500 000 kroner for elbiler.
- Derfor kan det hende at Norge blir tilgodesett i forhold til utlevering av elbiler mot slutten av året, kanskje særlig av dyrere elbiler, men svaret på det får vi ikke ennå, sier Øyvind Solberg Thorsen.

De 10 mest solgte bilmerkene i august – antall:

Eierskifter og bruktimport også ned

Antall eierskifter gikk i august ned med 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret, og endte på 46 075. For året så langt har vært 344 301 eierskifter, som er en nedgang på 3,6 prosent sett opp mot 2021.

- At eierskiftene holder seg på et historisk høyt nivå, betyr at mange har behov for å bytte ut sin gamle bil med en som er nyere, samtidig som den lille nedgangen i eierskifter kan indikere at enkelte utsetter kjøp av «ny» bruktbil på grunn av strammere økonomiske utsikter, sier Solberg Thorsen i OFV.

Også bruktimporten i august falt kraftig, og endte på 1 245 biler – en nedgang på 31,8 prosent sammenlignet med fjorårets august. Så langt i år er nesten 11 000 bruktimporterte biler kommet til landet, og det er 8,4 prosent færre enn i fjor. En stor del av dette er nyere elbiler som er populære i Norge, og som det gjerne er lang ventetid på dersom man vil ha en helt ny bil. Nedgangen i bruktimport kan skyldes strammere økonomiske tider og svak og svingende kronekurs.

Se alle hovedtall og detaljer om bilsalget i august her.

Markedsandel pr merke, pr 31.08.2022 og i 2021

Nye personbiler og eierskifter jan 2021-aug 2022

Bransjefolk om markedet

Bransjefolk om markedet
Audi-direktør Elin Sinervo ønsker konkurransen velkommen og mener det er positivt for bilkjøperne. – En elektrisk modellportefølje, og at man er til stede i de viktigste segmentene, er avgjørende for å være blant de ti mest solgte bilmerkene i Norge, sier hun.


Aktuelle saker