Norsk næringsliv med grønn og lønnsom kurs?

Olje og gass har sikret Norges økonomiske fundament – og vi har utnyttet mulighetene godt. Kan næringslivet legge like godt til rette for et grønt skifte innen transportsektoren – og bygge viktige, langvarige og lønnsomme verdier?

Det skal blant andre næringsminister Jan-Christian Vestre, konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv og OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen snakke om i åpningssesjonen på Mobilitet 2022.

18.mai 2022

«Mobilitet 2022» arrangeres på The Hub i Oslo 23. og 24. mai. Påmeldingslenke nederst i saken.

Om få dager, mandag 23. og tirsdag 24. mai, er det klart for «Mobilitet 2022» i Oslo. Konferansen er den viktigste møteplassen for hele transportsektoren – enten det handler om vei, bane, luft eller sjø. Et viktig mål er utvikling og fornying av samferdselssektoren, med en grønn og fremtidsrettet retning. Her møtes forskere, politikere, næringsliv og forvaltning til dialog. Det blir fag og debatt, politikk og idéutveksling om viktige veivalg som angår hele samfunnet.

Viktig høyttenkning

I åpningssesjonen møtes blant andre næringsminister Jan-Christian Vestre, konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv og OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen for å snakke om hvordan næringslivet kan legge til rette for det grønne skiftet.

- De er mennesker som liker å tenke høyt, og som har spennende tanker om hvordan ulike parter kan bidra på beste måte. Enten det handler om endringer i bilparken, ulike retninger vi kan ta og hvordan vi kan bruke moderne teknologi, sier fagsjef Siri Hov Eggen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Industri og arbeidsplasser

- Alle er opptatt av hvordan vi kan få til det grønne skiftet og samtidig gjøre det lønnsomt for framtiden. Da må vi tenke og se langt framover. Norge og norsk næringsliv har i oljevirksomheten og relaterte virksomheter vært gode på å skape industri og arbeidsplasser. Men vi har ikke på langt nær evnet å skape dette på samme måte knyttet til transport, sier Hov Eggen.

- Nå må vi diskutere hva vi er nødt til å se etter og ikke minst gjøre framover for å for å få til dette. Det blir viktig å definere både muligheter og satsingsområder som samfunnet kan kapitalisere på, sier hun.

Møteplass og kunnskapsdeling

«Mobilitet 2022» er den viktigste møteplassen for hele transportsektoren, og samler sentrale aktører for å diskutere og dele ny kunnskap og drøfte fremtidens mobilitet. Konferansen har som mål å utvikle og fornye samferdselssektoren, og arrangeres av OFV i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI).

- Vi ønsker å skape spennende møteplasser som samler de viktigste aktørene og personene. Da kan vi sammen utvikle politikk og bygge ned silotenkning. Konferansedeltakerne skal føle at de er med i et fellesskap for finne gode løsninger på utfordringene vi står overfor, sier Hov Eggen.

Uro i Europa

Krigen i Ukraina berører hele verden på ulike måter – både menneskelig, sikkerhetspolitisk og økonomisk. På første konferansedag tar også «Mobilitet 2022» for seg hvordan uro og krig i Europa påvirker norsk næringsliv og bilister.

- Vi ser nærmere på hva krigen i Ukraina betyr for folk og næringsliv i Norge – hvordan dette rammer forskjellige bransjeaktører og menigmann. Vi vet for eksempel at lastebilnæringen berøres hardt av prisøkning på drivstoff, og det gjelder også familier og enkeltpersoner, sier Siri Hov Eggen i OFV.- Denne timen på konferansen skal bidra til økt forståelse og innsikt gjennom informasjon, analyser og ulike aktører som rammes av krisen, sier hun, og legger det til at det er stor interesse for konferansen som vil samle flere hundre deltakere.

- Vi har fortsatt plass til flere, så nå er det bare å melde seg på for de som ikke allerede har gjort det.

Konferansen «Mobilitet 2022» arrangeres på The Hub i Oslo 23. og 24. mai.

Se programmet: Hovedtemaer og parallellsesjoner

Konferansen er delt inn i flere ulike og høyaktuelle parallellsesjoner man kan delta på, og her finner du både hovedtemaene og program for dagene.

Meld deg på konferansen her


Aktuelle saker