Nybilsalget ned – elbilandelen kraftig opp

Etter drøye to uker i 2022, ser vi en nedgang i antall nye personbiler som er registrert sammenlignet med 2021. Samtidig fortsetter elbilandelen å øke markant. Så langt er nesten 9 av 10 nye personbiler elbiler.

18.jan. 2022

Illustrasjonsfoto: iStock

Per 16. januar er det registrert 3 456 nye personbiler i Norge, mot 4 957 i samme periode i 2021. Det er en nedgang på 30,3 prosent. Av årets nye personbiler så langt, er hele 3 036 elbiler, noe som tilsvarer en markedsandel på 87,9 prosent, opp fra 56,4 prosent i samme periode i fjor.

99 prosent ned for ladbare diesel hybrider

Målt i antall øker elbilene med 8,5 prosent, mens alle andre drivlinjer faller kraftig. Nedgangen varierer mellom minus 51 prosent for bensin hybrider til 89,5 prosent for ladbare bensin hybrider og hele 99 prosent for ladbare diesel hybrider. Slik ser det ut etter drøyt to registreringsuker inn i det nye året.

Mange ladbare hybrider før nyttår

- Den kraftige nedgangen for ladbare hybrider så langt januar, kan delvis forklares av den sterke registreringsøkningen de samme biltypene hadde i desember. Før nyttår ble et stort antall ladbare hybrider registrert fordi det ville komme en avgiftsøkning fra 1. januar. Samtidig understreker tallene at det fortsatt er fart i elbilsalget, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Veldig mange venter på nye biler

- Hvor mange nye elbiler som er kjøpt eller bestilt, vet kun importører og bilforhandlere. Men mange nye merker og modeller er på trappene, og har fått stor oppmerksomhet. Så det er all grunn til å tro at vi snakker om et betydelig antall kjøpere som venter i spenning, sier Solberg Thorsen.
- Ikke minst er det mange som venter på utlevering av kjente modeller, men hvor produksjonen er forsinket på grunn av mangel på halvledere eller microchips som er en viktig bestanddel i alle nye biler. Så snart microchip-situasjonen er løst, vil vi se mange båtlaster med nye elbiler ankomme landet, sier han, og er tydelig på at det vil gi tydelige utslag på registreringsstatistikken utover året.

16 på topp: Kun elbiler

Når nesten 9 av 10 nye biler er elbiler, er det ikke overraskende at de 16 mest kjøpte bilmodellene hittil i januar er rene elbiler. Først på 17. plass dukker det opp en ladbar hybrid.

- Elbilenes popularitet blir lett synlig i årets to første uker. Og selv om vi forventer at elbilenes markedsandel vil gå noe ned ettersom produksjon og leveransesituasjonen normaliseres, forventer vi at elbilenes markedsandel i 2022 vil slå tidligere rekorder, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Nye personbiler pr drivstoff 1-16.1- 2021 og 2022


Aktuelle saker