Nybilsalget ned tross rekordmange bilmerker å velge mellom

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler gikk ned med 26,1 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret. Så langt i år er nedgangen på 15,0 prosent. Men aldri har det vært så mange bilmerker å velge i som nå: Hele 54 bilmerker kjemper om kundenes oppmerksomhet.

02.mai 2022

Foto: Shutterstock

I april ble 9 725 nye personbiler førstegangsregistrert. Og ved inngangen til mai, er det totalt registrert 42 067 nye personbiler. Av disse er hele 34 002 elbiler – som gir en elbilandel på nesten 81 prosent. I fjor på samme tid var elbilandelen på drøyt 53 prosent, så retningen på hva de fleste vil ha blir stadig tydeligere.

Veldig mye å velge i

- Importører og forhandlere kjemper hardt om bilkjøperne, og nykommerne i bilparken gjør seg sterkt bemerket. Så mange som 54 bilmerker å velge mellom har vi aldri hatt i Norge. Og selv om 296 tilgjengelige modeller ikke er ny rekord, så er valgmulighetene mange. Det gjelder både merker, modeller og prissegmenter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Situasjonen med produksjonsutfordringer og utlevering av nye biler til ventende kunder er fortsatt merkbar. Samtidig vet vi at det er veldig mange biler i ordrereserver. Så fort det kommer en ny båtlast med biler øker utleveringstakten og pilene går opp. Det er fremdeles grunn til å tro at også 2022 blir et år med høyt nybilsalg, sier han. Han peker på at lave tall er påvirket av krigen i Ukraina og nytt koronautbrudd i Kina.

2021 ble tidenes rekordår i Norge, med 176 276 førstegangsregistrerte nye personbiler.

Antall merker og modeller 2013-2022, pr 1. tertial

De fleste vil ha el-SUV

I første kvartal er det fortsatt ulike SUVer de fleste velger. Først og fremst i mellomklassen, og da biler som f.eks. Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron og Hyundai IONIQ 5 – biler som passer mange både i ytelse, størrelse og pris. Men også store SUVer som den nye BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC, er svært populære.

Alle de nevnte bilene er rene elbiler, og av totalt 42 067 førstegangsregistrerte nye personbiler i år, er rundt 25 000 helelektriske SUVer i ulike størrelser og prissegmenter.
- Elektrisk SUV, og helst med firehjulstrekk er en biltype som opplagt treffer manges ønsker, behov og lommebok, sier Solberg Thorsen.

Drivlinje-fordeling pr 1.tertial 2018-2022

Bruktimporten toppes med elbiler

Så langt i år har bruktimporten av biler totalt økt med 7,5 prosent, og ofte er dette biler som er «nesten nye». Ved utgangen av april var det bruktimportert 5 206 biler til Norge. Av disse var 4 012 elbiler, som gir en andelsøkning på 23,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Av de bruktimporterte bilene som kommer til Norge, og som bare er inntil seks måneder gamle, er nesten alle elbiler. Det gjelder også for biler som er inntil ett år gamle. Til sammen utgjør bruktimporterte biler som er inntil seks måneder og inntil ett år gamle drøyt halvparten av bruktimporten. Merkene og modellene er de samme som står på mange nybilkjøperes ønskeliste.

- Suget i markedet er stort. Mange bilkjøpere er utålmodige, og importørene kan ikke levere ut nok nye biler. Når utålmodigheten blir stor, ser det ut til at mange gjerne velger en nesten ny bruktimportert bil i stedet for å vente et halvt år eller mer på en ny. For dette er biler folk vil ha, sier Solberg Thorsen.

Bruktimport fordelt på alder pr drivlinje

Bruktmarkedet litt ned

Det største bilmarkedet i Norge er bruktmarkedet, altså eierskiftene. Så langt i år er det en svak nedgang, men det er god fart i bruktmarkedet, og foreløpig har 161 037 personbiler skiftet eier. Også i bruktmarkedet øker omsetningen av elbiler, fordi det stadig blir flere elbiler i kjøretøybestanden – mens det sakte, men sikkert blir færre diesel- og bensinbiler. Ved utgangen av april var utgjorde elbilandelen 16,2 prosent av eierskiftene – en økning på mer enn 50 prosent sett opp mot samme periode i fjor.

Lavere varebilsalg

Det har vært en merkbar nedgang i antall førstegangsregistrerte nye varebiler så langt i år sammenlignet med fjoråret. Nedgangen er på 30,8 prosent i antall, og ved utgangen av april er det registrert 8 253 nye varebiler. Selv om det også har vært en nedgang i antall nye el-varebiler, så har markedsandelen økt til 20,0 prosent for varebilene med grønne skilt (klasse 2).

Et lavt varebilsalg henger sannsynligvis sammen med en lav næringsandel for personbiler. Selv om næringsandelen, altså firmaenes andel av nybilsalget gikk noe opp i april i forhold til første kvartal i år, er næringsandelen så langt i år 40,9 prosent.
- Det er en historisk lav andel, og kan tyde på at norske bedrifter er tilbakeholdne med å bestille nye biler i disse dager, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Se alle hovedtall og detaljer om bilsalget i april her.

De 10 mest solgte bilmodellene i april – antall:

Bransjefolk om markedet

Per Gunnar Berg, adm. direktør i Ford Motor Norge, mener det er utfordrende for bransjen når man ikke får levert nok biler raskt nok. Men han tror bilåret 2022 blir et godt år, og ser for seg rundt 160 000 nye personbiler i Norge dette året.


Aktuelle saker