OFV har gitt innspill til regjeringen arbeid med fremtidig organisering av veisektoren

OFV bidrar gjerne, og ønsker velkommen en diskusjon om organisering av veisektoren. Vårt syn er at man i utgangspunktet bør være positive til reformer.

05.jul. 2022

Foto: Shutterstock

Veisektoren skal i årene fremover bidra til å løse en rekke utfordringer. Men kanskje vil den først og fremst ha en stor oppgave i å legge til rette for at transportsektoren kan få redusert sine utslipp. Veiene må utvikles, vedlikeholdes og rigges for å møte fremtiden. Ladeinfrastruktur, trådløs lading og autonom kjøring er eksempler på teknologier og infrastruktur et moderne veinett kan måtte tilrettelegge for. Det kreves en solid veiinfrastruktur for å kunne svare ut slike tiltak.

Les hele innspillet her


Aktuelle saker