OFV i Bakgården: «Fartsgrenser, veibredder og budsjettkutt - hva nå?»

Det er varslet strammere økonomiske tider, og store veiprosjekt står i fare for å miste fremdrift. Dette utløser diskusjon om veistandarder og hva som egentlig er godt nok. Og hva med trafikksikkerheten? Bli med OFV i «Bakgården» tirsdag 7. juni kl. 18.00 på en spennende politisk og faglig kveld. Her møtes stortingspolitikere og organisasjoner til debatt og faglig samtale.

02.jun. 2022

Lepsøybrua. Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen, Møre og Romsdal fylkeskommune

PROGRAM

Innledning:
Tor Homleid fra Vista Analyse presenterer hovedfunnene i rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: En sammenligning med utvalgte Europeiske land».

I rapporten framkommer det blant annet at Norge, som er et land med stort areal og lav befolkningstetthet, har et omfattende veinett med relativt lav belastning sammenliknet med andre europeiske land. Avhengig av om vi tar høyde for trafikk eller ikke, er kjørehastigheten 15-17 km/t lavere i Norge enn i landet som har nest lavest kjørehastighet i sammenligningen.

Del 1:
Gode nok veistandarder – også for fremtiden?

Statens vegvesen og Nye Veier AS er bedt om å gjennomgå sine porteføljer for å se om kostnader kan reduseres, eller om man bør vurdere andre veistandarder. Hva er godt nok, og står seg for fremtiden? Hvordan prioriterer vi fremover med trangere budsjettrammer mellom vedlikehold og nye prosjekter?

I Bakgården utfordrer vi:
Trond Helleland fra Høyre
Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet
Arild Hermstad fra Miljøpartiet de grønne
Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet

Del 2:
Fartsgrenser og trafikksikkerhet

Etter den politiske debatten blir det et faglig panel om fartsgrenser og trafikksikkerhet. Vi legger bak oss et dystert første halvår med et høyt antall drepte i trafikken. Hvordan tilpasser vi et veinett som er trafikksikkert med en fartsgrense som er riktig? Og hvordan forbereder vi fremtidens sjåfører på trafikksikker adferd?

Til Bakgården kommer også:
Jan Johansen - Trygg Trafikk
Pål Andersen - Norges Trafikkskoleforbund
Børre Skiaker - Kongelig Norsk Automobilklubb

Dato: Tirsdag 07. juni
Sted: «Bakgården» på Grünerløkka – Thorvald Meyers gate 63
Tid: Kl. 18.00 - 19.30

Velkommen til Bakgården – bli med på en interessant og sosial kveld sammen med oss i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Påmelding til arrangementet i Bakgården.


Aktuelle saker