OFV Statistikk - nå med oversikt over vraking og eksport

Mens personbiler som er vraket mot pant har en svak nedgang så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor, så har antall eksporterte personbiler en økning i samme periode. Det viser helt nye tilgjengelige rapporter i OFV Statistikk.

08.sep. 2022

Nærmere 70 000 personbiler er vraket mot pant så langt i år. Foto: Shutterstock

Så langt i år er det eksportert 3 204 personbiler, en økning på 22,1 prosent sett opp mot tilsvarende periode i fjor. Nesten halvparten av de eksporterte personbilene er dieselbiler (48,6 prosent).

Nesten 70 000 biler vraket

I tillegg til statistikk over eksporterte personbiler, er altså statistikk for biler vraket mot pant også tilgjengelig nå. Så langt i år er drøyt 68 000 personbiler vraket, det er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Det er i all hovedsak bensin og dieselbiler som er vraket, med en overvekt av bensinbiler.

Påvirker kjøretøybestanden

OFV arbeider kontinuerlig med å forbedre OFV Statistikk. De to nye registreringstypene man nå kan hente ut rapporter på – eksportert og vraket mot pant – er eksempler på dette, og noe både bransjen og ulike kundegrupper har ønsket.
Statistikk med oversikter for vraking og eksport, viser tall som igjen påvirker kjøretøybestanden både i antall, alderssammensetning og fordeling på drivllinjer.

Bedre markedsforståelse

I et intervju med Bilbransje24, sier OFVs salg- og markedsdirektør Laila Mikalsen at de nye statistikkene først og fremst er en hjelp til å forstå markedet enda bedre.

- Sammen med vår nye statistikk over biler som vrakes ser man hvilke merker og modeller som går ut av distriktet eller landet, sier hun, og forteller at tallene kan brytes ned på modeller, drivstoff og geografi.

For at tallene skal være sammenlignbare med tidligere perioder, har OFV kvalitetssikret data tilbake til 2020.

Hvordan bruke informasjonene om eksportert og vraket?

  • Først og fremst forstå markedet ditt enda bedre. Hvilke merker/modeller går ut av ditt distrikt/ut av Norge?
  • Bruk de nye registreringstypene til raskere å oppdatere og vaske kundelistene dine, slik at man fjerner kjøretøy som er ute av bestanden.
  • For ettermarkedet kan det være interessant å se på alder for vrakede biler inkludert drivstoff for disse.
  • Ved bruk av disse registreringstypene kan man få et bedre grunnlag for prognoser, og lettere kunne se potensialet i forhold til markedsutviklingen.
  • Få oversikt over vrakingstakten og om eksporten øker eller går ned.
I OFV Statistikk er nå statistikk for vrakede biler mot pant og eksporterte biler tilgjengelig.

Aktuelle saker